Thành phố Seoul cấp tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp lên đến 500 nghìn won cho người nước ngoài

Ngày 26 tháng 8, thành phố Seoul thông báo sẽ hỗ trợ ‘tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp’ tối đa 500.000 won do tình hình lây nhiễm vi rút Covid-19 các hộ gia đình nước ngoài nhập cư.

Đối tượng được nhận cứu trợ là người nước ngoài tham gia hợp pháp vào các hoạt động lao động, xin việc và có đăng ký cư trú trên 90 ngày tại Hàn Quốc như visa D-1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, visa E, F-2, 4, 5, một phần visa G-1 , visa H. Chỉ có chủ hộ gia đình với toàn bộ thành viên là người nước ngoài mới có thể đại diện gia đình nộp đơn.

Người nước ngoài cư trú với visa du học sinh, visa đào tạo phổ thông hoặc đang làm việc trong một doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi cho phép hoạt động của visa hoặc người nhập cư bất hợp pháp không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Tiêu chuẩn thu nhập và số tiền hỗ trợ tương tự với mức hỗ trợ thảm họa khẩn cấp dành cho người Hàn Quốc vào tháng 3, phải thấp hơn 100% thu nhập trung bình tiêu chuẩn, các hộ gia đình trên 5 người có thể được nhận 500.000 won một lần theo hình thức thẻ trả trước.

Hộ gia đình có 1 đến 2 người được nhận 300.000 won và 3-4 người nhận 400.000 won.

Mọi người có thể đăng ký từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 qua trang web internet (http://fds.seoul.go.kr) và có thể nộp hồ sơ tại chỗ từ ngày 14 đến hết ngày 25 tháng 9.


<서울시, 이주민에게도 재난긴급생활비 최대 50만원 지원>

8월 26일, 서울시는 이주민 가구에 코로나 바이러스 감염증 사태 관련 ‘재난긴급생활비’를 최대 50만원 지원한다고 밝혔다.

지원 대상은 8월 27일 기준 서울시에 외국인 등록 거소신고를 한 지 90일이 넘고, 국내에서 합법적으로 취업·영리활동을 할 수 있는 외국인 주민인 D-1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, E, F-2, 4, 5, G-1 일부, H-1, 2 비자 소지자로, 이주민으로만 구성된 가구의 세대주가 가족대표로 신청할 수 있다. 

유학 또는 일반연수 등의 자격으로 거주 중이거나 자신의 비자에 허용되지 않는 업종에 종사하는 외국인, 불법체류자는 지원 대상에서 제외된다.

소득기준과 지원금액은 지난 3월 내국인에게 재난긴급생활비를 지급할 때와 마찬가지로 기준 중위소득 100% 이하여야 하고, 5인 이상 가구 기준 50만원을 한차례 선불 카드로 받을 수 있다. 

1인~2인 가구는 30만 원, 3인~4인 가구는 40만원을 지급한다.

8월 31일부터 9월 25일까지 인터넷 홈페이지 (http:// fds.seoul.go.kr)에서 접수를 받고, 9월 14일부터 9월 25일까지는 현장접수도 가능하다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중