និស្សិតបរទេសដែលបានបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និង វិស្វកម្ម អាចធ្វើការងារក្រៅជំនាញបាន

clem-onojeghuo-fY8Jr4iuPQM-unsplash

ដោយមានគោលបំណងជំរុញផែនការប្រចាំឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំ ២០២២ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតបរទេសដែលបានបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និង វិស្វកម្ម អាចប្តូរយកប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ (E-9)។

នេះគឺជាវិធីផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅរយៈពេលយូរ ដោយធ្វើការវាយតម្លៃលើការឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកជំនាញ ក្រោយពេលប្ដូរមកជាអ្នកធ្វើការក្រៅជំនាញ ដោយសារការស្វែងរកការងារត្រូវបរាជ័យនៅពេលមានសិទ្ធិជាអ្នកធ្វើការជាអាជីព។

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ដីពីវិធានការសេដ្ឋកិច្ចអាសន្នលើកទី ១៥ និង បានធ្វើបទបង្ហាញដែលមានភ្ជាប់ខ្លឹមសារខាងដែលបង្ហាញទិសដៅរបស់ក្រុមការងារទី២ នៃគោលនយោបាយគោលបម្រែបម្រួលប្រជាជន (TF) ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធប្រជាជន។

ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រព័ន្ធពហុសញ្ជាតិសម្រាប់បុគ្គលមានធនធានឆ្នើមនឹងត្រូវបានពង្រីកដើម្បីលើកកម្ពស់ការទាក់ទាញ និងរក្សាជនបរទេសឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

បន្ថែមលើមុខជំនាញទាំងបួនដែលមានស្រាប់ គឺវិទ្យាសាស្ត្រ មនុស្សសាស្រ្ដ អក្សរសិលិ៍និង វប្បធម៍ សិល្បៈកីឡា គ្រប់គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ជាដើម ក្រៅពីនេះនឹងបន្ថែមវិស័យផ្សេងទៀតមានដូចជា អ្នកមានឈ្មោះល្បី  អ្នកបំរើការនៅក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម អ្នកមានបច្ចេកវិទ្យាដើម និង ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង អ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកអង្គការអន្ដរជាតិ នឹងត្រូវបានបន្ថែមទៀតមាន ១០វិស័យ។

ប្រព័ន្ធបន្ថែមពិន្ទុនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីដើម្បីឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យអាចទទួលបានពិន្ទុបន្ថែម ដូចជាការចូលរួមចំណែកផលប្រយោជន៍ជាតិ ទោះបីជាតម្រូវការបទពិសោធន៍ និងប្រាក់ចំណូល មិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ហើយវិធានការដើម្បីពង្រឹងអត្ថប្រយោជន៍ទិដ្ឋការចាប់ពីឆមាសទីមួយឆ្នាំក្រោយ ក៏ត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីណែនាំនិងទូទាត់នៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ដ។

សម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានខាងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានទិដ្ឋការរយៈពេលខ្លី វិសាលភាពនៃការរឹតត្បិតសកម្មភាព ដូចជាការពង្រីក ការបង្រៀន និងការបង្រៀនតាមវេទិការ នឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ ហើយអ្នករស់នៅរយៈពេលយូរនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការជាមួយសមាជិកគ្រួសារដូចជា ប្តីប្រពន្ធ និងកូននឹងសម្រួលដល់ការទទួលបានសិទ្ធិជាអ្នករស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ និងផ្តល់ពិន្ទុបន្ថែម ព្រមទាំងមានគម្រោងអនុញ្ញាតឱ្យមានសកម្មភាពទៅវិញទៅមករវាងទិដ្ឋាការសាស្រ្តាចារ្យ (E-1) និងទិដ្ឋាការស្រាវជ្រាវ (E-3) ។

ទិដ្ឋាការពិសេសរបស់តំបន់ ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនបរទេសលើលក្ខខណ្ឌនៃការបន្តស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ និងខេត្ត ត្រូវបានគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងនៅឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។

한국 정부가 이공계 학부를 나온 외국인 유학생에게 ‘고용허가제(E-9)’ 전환을 허용하는 방안을 2022년 하반기 도입을 목표로 추진한다.

전문인력으로 구직활동을 하다 취업에 실패했을 경우 비전문인력으로 전환해 취업하고 평가를 거쳐 숙련기능인력으로 전환하면 장기거주자격을 부여하는 방식이다.

8월 27일 한국 정부는 제15차 비상경제 중앙대책본부 회의를 열고 이런 내용 등을 담은 범부처 2기 인구정책 태스크포스(TF)의 인구구조 변화 대응 방향을 발표했다.

2020년 9월부터는 우수 외국 인재의 국내 유치와 귀화 장려를 위해 ‘우수인재 복수국적제도’를 확대 운영한다.

기존 과학·인문·학술, 문화예술·체육, 경영·무역, 첨단기술 등 4개 분야 외에 저명인사, 기업 근무자, 원천기술·지적재산권 보유자, 국제기구 경력자 등을 추가해서 10개 분야로 대상을 늘린다.

경력·소득 요건이 부족해도 국익 기여 등에 가점이 있으면 신청할 수 있도록 ‘가점제’를 신설하고, 과학기술 분야 인재의 국내 유입과 정착을 위해 내년 상반기부터 비자 혜택을 강화하는 조치도 시행한다.

단기비자를 소지한 과학기술 분야 인재에 대해서는 강의·강연 대상기관을 확대하는 등 활동제한 범위를 완화하고, 장기체류자의 경우는 배우자, 자녀 등 가족 취업을 허용하고, 영주자격 취득 간소화·가점 부여를 하며, 교수비자(E-1)와 연구비자(E-3) 간 상호 활동을 허용할 방침이다.

지방, 농촌 등에 계속 거주를 조건으로 외국인에게 체류 혜택을 제공하는 ‘지역특화형 비자’도 2022년 상반기에 신설할 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중