ឆ្នាំក្រោយ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឡើង ៦.៨៦% ឡើងជាងឆ្នាំនេះ ២.៨៩%

markus-frieauff-IJ0KiXl4uys-unsplash

ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានសំរេចឡើង ៦,៨៦% គឺកើនឡើង ២,៨៩% ធៀបនឹងឆ្នាំនេះ។

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខភាពបានរៀបចំគណៈកម្មាធិការកាត់បន្ថយគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាព ដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុត លើគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងបានសម្រេចអត្រាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអត្រាធានារ៉ាប់រងសុខភាព ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែជាមធ្យមសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកើនឡើង ៣,៣៩៩វ៉ុន ក្នុងប្រាក់ដែលត្រូវបង់ចំនួន១២មឺន ២,៧២៧វ៉ុន ហើយសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះតាមតំបន់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែជាមធ្យមសម្រាប់គ្រួសារនឹងកើនឡើង ២,៧៥៦ វ៉ុន ក្នុងប្រាក់ដែលត្រូវបង់ចំនួន ៩៧,៤២២វ៉ុន។

내년 건강보험료율이 올해보다 2.89% 인상된 6.86%로 결정됐다.

8월 27일 보건복지부는 건강보험 정책 최고 의결기구인 건강보험정책 심의위원회를 열어 2021년 보험료율을 이 같이 결정했다.

건강보험료율 인상으로 직장 가입자는 월 평균 본인 부담 보험료가 12만 2,727원으로 3,399원 늘고, 지역 가입자는 세대가 부담하는 월 평균 보험료가 9만 7,422원으로 2,756원 오르게 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중