សាលាចំនួន៨៤៩សាលាមិនអាចចូលរៀនបាន

546

បន្ទាប់ពីថ្នាក់បានចាប់ផ្តើមចូលរៀនចំនួនសាលារៀនដែលមិនអាចចូលរៀនបាននៅទូទាំងប្រទេសដោយសារលទ្ធផលរាលដាលរបស់មេរោគ កូរ៉ូណា១៩ បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេ។

យោងតាមទិន្នន័យស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់ចូលរៀនរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា ដោយគិតត្រឹមម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា នេះមានសាលារៀនចំនួន៨៤៩ នៅតាមទីក្រុងនិងខេត្តចំនួន៧ ទូទាំងប្រទេសបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃបើកថ្នាក់ចូលរៀន។

ចំនួនសិស្ស និង បុគ្គលិកសាលា ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៃការឆ្លងមេរោគមានចំនួន ២៦១នាក់។

등교수업이 시작된 후 코로나19 여파로 전국에서 등교를 못한 학교 수가 최대치를 기록했다.

교육부의 등교수업 현황 자료에 따르면 8월 21일 오전 10시를 기준으로 전국 7개 시·도의 849개 학교가 등교 수업일을 조정한 것으로 확인됐다.

학생·교직원 확진자는 261명으로 집계됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중