រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួន ក្នុងករណីមានការជ្រៀតជ្រែកការត្រួតពិនិត្យ

657

នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពដែលរារាំងដល់ការពត្រួតពិនិត្យមេរោគកូរ៉ូណា ១៩។

សកម្មភាពបដិសេធគេចវេស ឬជ្រៀតជ្រែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតជំងឺរាតត្បាត ដូចជាការរំលោភបទបញ្ជារឹតត្បិតការប្រមូលផ្ដុំ ឬការផ្ដល់ឯកសារក្លែងក្លាយជាដើម ឬមួយការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនង និងការរត់គេចខ្លួន ហើយជាពិសេសបដិសេធជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ និងញុះញង់ការត្រួតពិនិត្យនោះជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានកំណត់។

ហើយក្នុងករណីព្យាបាទក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឱ្យអយ្យការជាអ្នកស្វែងរកការផ្តន្ទាទោសខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតុលាការ។

រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផងដែរថា នឹងដាក់អោយមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុត មិនត្រឹមតែការផលិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាក់ទងនឹងកូរ៉ូណា ១៩ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែរួមទាំងសកម្មភាពរាយសាយពត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយទៀតផង។

8월 21일, 한국 정부가 코로나19 방역 활동을 저해하는 행위에 엄정 조치·무관용 원칙 대응을 선포했다.

집합 제한 명령을 위반하거나, 허위자료를 제출하는 등 역학조사를 거부·회피하거나 방해하는 행위, 연락을 끊고 도주하는 행위, 특히 조직적으로 검사를 거부하고 선동하는 행위 등이 조치 대상이다. 

정부는 악의적인 경우 ‘법정 최고형 구형’을 검찰에 지시했습니다.

정부는 또 코로나19 관련 가짜뉴스를 생산하는 행위뿐만 아니라 유포·확산하는 행위에도 엄정하게 책임을 묻겠다고 밝혔다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중