ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការផ្ដល់គូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃកន្លែងស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរ

231

ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និង ទេសចរណ៍ បានប្រកាសថា នឹងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវការចេញគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ កន្លែងស្នាក់នៅ និង ការកក់ទុកសម្រាប់គូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃការធ្វើដំណើរ ព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ការអនុវត្ដន៍ការដាក់ចម្ងាយសង្គមនៅទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលទី២ ។

ដោយគិតពីលទ្ធភាព នៃការរីករាលដាលការឆ្លងរវាងតំបន់នៃអត្ថប្រយោជន៍បញ្ចុះតម្លៃនោះ ត្រូវបានអនុវត្តរួមគ្នាមិនត្រឹមតែទីក្រុងសេអ៊ូល ក្យ៉ុងគី និងវអ៊ិនឆុន ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែព្រមទាំងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ។

គូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃផ្ទះសំណាក់ដែលត្រូវបានចែកចាយរហូតមកដល់ពេលនេះ ត្រូវបានគេគ្រោងនឹងអោយប្រើនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដោយគិតគូរពីការបែងចែកតំបន់ និងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានកក់រួចហើយ ក្នុងករណីចង់លុបចោល អាចធ្វើបានដោយគ្មានប្រាក់ពិន័យ។

정부가 수도권 ‘사회적 거리 두기’ 조치를 2단계로 높임에 따라 문화체육관광부는 숙박 할인권 발급과 여행 할인상품 예약을 잠정 중단한다고 밝혔다.

지역 간 감염 확산 가능성과 할인 혜택의 형평성을 고려해 서울·경기·인천뿐 아니라 전국에 일괄 적용한다. 

현재까지 배포된 숙박 할인권은 사용 지역과 시기가 분산된 점을 고려해 철저한 방역 속에 사용할 수 있도록 할 예정이며, 예약자 가운데 취소를 원하는 경우 위약금 없이 처리할 방침이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중