ប្រសិនបើជាអ្នកមានមេរោគដែលចូលមកពីបរទេសបំពានបទបញ្ជាធ្វើចក្តាឡីសក្ក នឹងត្រូវចេញថ្លៃព្យាបានទាំងអស់ដោយខ្លួនឯង

photo-1585922620606-df8a77f6ed5a

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េបានពិភាក្សា និងប្រកាសអំពី ផែនការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាល សម្រាប់ជនបរទេសដែលចូលមកពីបរទេស។

នៅពេលខាងមុខ ប្រសិនបើមានជនបរទេសណាដែលបានចូលមកប្រទេសកូរ៉េដោយមានផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ហើយមិនបានអនុវត្តតាមវិធានការណ៍របស់អាជ្ញាធរ ឬមានចេតនាបង្កអោយមានបន្ទុកនោះ នឹងត្រូវអោយចំណាយថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងដោយខ្លួនឯង។

រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ម៉ោង០០ទៅ ជនបរទេសណាដែលបំពានលើបទបញ្ជាអនុវត្ដន៍ត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ នៅពេលពិនិត្យឃើញថាមានសញញាវិជ្ជមានក្រោយចូលមកប្រទេសកូរ៉េ ឬក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចក្ដាឡីសក្កនោះ នឹងត្រូវអោយទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃព្យាបាលដោយខ្លួនឯងទាំងអស់។

ផែនការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបំពានលើវិធានការណ៍ធ្វើចក្ដាឡីសក្ក ឬការក្លែងបន្លំលទ្ធផលតេស្តហ្សែនផងដែរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ម៉ោង ០០នេះទៅ រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោយពិចារណាថាតើត្រូវឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលរបស់ប្រជាជនកូរ៉េសម្រាប់ប្រទេសដែលមានជនបរទេសដែលមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា ហើយប្រសិនបើឧបត្ថម្ភ តើត្រូវឧបត្ថម្ភប៉ុន្មាន ដោយយោងលើសញ្ជាតិនិមួយៗថានឹងត្រូវឧបត្ថម្ភតែមួយភាគ ឬទាំងស្រុងនោះ។

រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងអនុវត្តគោលការណ៍នៃការចំណាយលើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងចំពោះការចំណាយក្រៅហោប៉ៅដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃសេវាសាធារណៈសម្រាប់ជនបរទេសរយៈពេលវែងដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ។

រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងអនុវត្តគោលការណ៍នៃការចំណាយលើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងចំពោះការចំណាយលើការព្យាបាល ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឋសម្រាប់ជនបរទេសរស់នៅរយះពេលយូរដែលបានចុះឈ្មោះដែលក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលបន្ទុក។

ទោះយ៉ាងណា សម្រាប់ជនបរទេសដែលឆ្លងជំងឺនៅប្រទេសកូរ៉េ នឹងត្រូវផ្ដល់ការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដូចនិងការអនុវត្តន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នដែរ។

8월 14일, 대한민국 정부가 ‘해외입국 외국인 치료비 자부담 방안’을 논의해 발표했다.

앞으로 대한민국에 입국하는 코로나19 외국인 확진자가 방역당국의 조처를 따르지 않거나 고의로 부담을 줄 경우 치료비 전액을 부담하게 된다.

정부는 8월 17일 0시부터 외국에서 한국으로 입국한 뒤 검역 또는 격리 과정에서 확진 판정을 받은 외국인이 국내 방역 조처를 위반했을 때 치료비 전액을 본인이 부담하도록 했다.

격리 명령을 포함해 방역 조처를 위반하거나 유전자 검사 결과를 허위로 제출하는 경우 등이 이에 해당한다.

8월 24일 0시 이후부터는 외국인 확진자의 해당 국가가 한국 국민에 대해 치료비를 지원하는지, 어느 정도 지원하는지 등을 고려해 국적별로 치료비 일부 또는 전부를 부담하도록 할 계획이다.

정부는 국민건강보험에 가입된 장기체류 외국인에 대해서는 공단 부담금을 제외한 본인 부담금에만 치료비 자부담 원칙을 적용할 계획이다.

다만, 국내에서 감염된 외국인에 대해서는 지역사회 전파 차단을 위해 현재와 같이 치료비 등을 지원할 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중