តម្លៃបន្លែកើនឡើង ដោយសារតែរដូវវស្សា និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានអូសបន្លាយយូរ

photo-1486328228599-85db4443971f

ម្លៃបន្លែ និងផ្លែឈើ កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសាររដូវវស្សា និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានអូសបន្លាយយូរ។

មានបន្លែ និងផ្លែឈើជ្រុះជាច្រើនដោយសារលូតលាស់មិនសូវល្អ ហើយតម្លៃក៏បានហក់ឡើងខ្លាំងដែរ ដោយមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារបានរលូន។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧ ខែសីហា តម្លៃនៃការដេញថ្លៃ អ្នកលក់ដុំស្ពៃក្ដោប ១០គីឡូក្រាម គឺ ១៥,៤៤០វ៉ុន បានកើនឡើង ២២% ពី ១២,៦០០វ៉ុន កាលពីថ្ងៃមុន។ ឆៃថាវ (២០គីឡូក្រាម) និងគល់ខ្ទឹម (១គីឡូក្រាម) មានតម្លៃ ៣,១៤២វ៉ុន និង ១៥,៦០០វ៉ុន គិតត្រឹមរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុនគឺថ្លៃជាង ៨៤,៤% និង ៤៧,១%។

តម្លៃផ្លែប៉ោម (ហ៊ូជី ១០គីឡូក្រាម) តម្លៃ ៧៤,៥៦០វ៉ុន គឺកើនឡើងជាង ១ម៉ឺនវ៉ុនពីតម្លៃ៦៣,៧២៤វ៉ុនកា លពីខែមុន។

ផ្លែប៉ែស ដែលជាផ្លែឈើនិយមនៅរដូវក្តៅ ក្លាយជាផលិតផលកម្រិតពិសេស ហើយតម្លៃលក់ដុំក្នុងកេះក្នុង ១០គីឡូក្រាម មានតម្លៃ ៤២,០០០វ៉ុន បានកើនឡើង ៦៨% គិតពីរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

긴 장마와 폭우로 채소·과일 가격이 가파르게 상승하고 있다.

생육상태가 좋지 않은 채소와 떨어진 과일이 많아지고, 원활한 출하가 이뤄지지 않으면서 가격이 폭등하고 있다.

지난 8월 7일 기준 배추 10㎏ 도매인 경매 기준 가격은 1만5,440원으로 전일보다 1만2600원보다 22% 이상 올랐다. 무(20㎏)와 대파(1㎏)는 각각 3,142원과 1만5,600원으로 전년 같은 시점보다 각각 84.4%, 47.1% 비싸다.

사과(후지·10㎏) 가격은 7만4,560원으로 지난달 6만3,724원보다 1만원 이상 올랐다. 

여름 제철 과일인 복숭아는 특등품 상품이 귀해지면서 10kg 상자의 도매가격이 4만2,000원으로 지난해 같은기간 가격보다 68% 올랐다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중