ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ អាហារប៊ូហ្វេ សាលពិធីមង្គលការ ក៏ជាកន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ។

photo-1414235077428-338989a2e8c0

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា អាហារប៊ូហ្វេ សាលពិធីមង្គលការ ក៏ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាកន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់មួយផងដែរ។

នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា នឹងមានការចាំបាច់សម្រាប់អាហារប៊ូហ្វេនៅសាលមង្គលការ ដូចជាការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួម និងពាក់ម៉ាស់ ដូចជានៅតាមក្លឹបវ និងបន្ទប់ខារ៉ាអូខេជាដើម។

លើសពីនេះទៀត នៅពេលចូលអាហារប៊ូហ្វេ គឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស នៅពេលចាប់អាហារ ហើយត្រូវតែពាក់ស្រោមដៃប្លាស្ទិច ឬត្រូវតែសំអាតដៃជាមួយទឹកអាកុលនៅមុននិងក្រោយប្រើដង្គាបចាប់ដែលប្រើរួមគ្នា។

បន្ថែមទៀតនោះ នៅសាលបុណ្យសព ប្រសិនបើមិនពាក់ម៉ាសនោះទេគឺត្រូវរឹតត្បិតក្នុងការចូលរួម និងត្រូវដាក់គម្លាតឆ្លាយពីគ្នា ហើយការណែនាំអោយប្រើលេខកូដអេឡិចត្រូនិច QR សម្រាប់កំណត់បញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកចូលក៏ត្រូវបានណែនាំផងដែរ។

8월 19일부터 결혼식장 뷔페도 코로나19 고위험 시설로 지정된다. 

8월 12일, 한국 정부는 결혼식장 뷔페도 클럽, 노래방처럼 출입자 명부 관리와 마스크 착용 등을 의무화한다고 밝혔다. 

또, 뷔페에 들어갈 때와 음식음 담을 때 마스크를 쓰고 공용 집게 등을 쓸 때는 비닐장갑을 끼거나 사용 전후로 손을 소독하도록 했다.

더불어 장례식장에도 마스크 미착용시 입장을 제한하고 거리두기를 지키도록 하고 QR코드 전자출입명부 도입도 권고하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중