ក្រសួងអប់រំបានរឹតត្បិតការចូលប្រទេសរបស់និស្សិតបរទេសនៅឆមាសទី២

coronavirus-5018466_640

ក្រសួងអប់រំបានសម្រេចណែនាំអោយនិស្សិតបរទេសរៀនពីចម្ងាយតាមអីនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅឆមាសទី២ ខាងមុខនេះ។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ក្រសួងអប់រំបានមានប្រកាសថា“យើងនឹងបន្តជំរុញវិធានការការពារ និងគ្រប់គ្រងសម្រាប់និស្សិតបរទេសនៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ ២០២០” ។

បន្ថែមពីលើវិធានគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការចូលមកប្រទេសកូរ៉េ សម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលកំពុងដំណើរការក្នុងការរៀបចំចូលមកប្រទេសកូរ៉េនោះអោយរៀនពីចម្ងាយតាមអីនធឺណេតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ និងគ្រប់គ្រងនិស្សិតបរទេសចូលមកប្រទេស ដោយគ្រប់គ្រងពេលវេលាចូលមកប្រទេសកូរ៉េ។

ក្នុងករណីដែលនិស្សិតបរទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាសញ្ញាប័ត្រដែលមិនបានចូលប្រទេសកូរ៉េដែលបានទទួលថ្នាក់រៀនពីចម្ងាយតាមរយៈអីនធឺណេត ការអនុញ្ញាតិអោយលើកលែងពិសេសដែលបានបញ្ចូលអំពីការមិនបានចូលប្រទេសជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងឆមាសទី១ ក៏ត្រូវពន្យាពេលដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក្រសួងអប់រំនឹងណែនាំនិស្សិតបរទេសចូលប្រទេសកូរ៉េជាមិនខាន ប្រសិនបើមានកន្លែងដែលពួកគេអាចស្នាក់នៅម្នាក់ឯង ដូចជា អន្តេវាសិកដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យ កន្លែងធ្វើចក្កឡីសក្កបណ្តោះអាសន្ន និង បន្ទប់ស្នាក់នៅជាដើម។

교육부가 오는 2학기에도 외국인 유학생들이 자국 내에서 원격수업을 듣도록 유도하기로 했다.

7월 29일 교육부는 “2020년 2학기에도 외국인 유학생 보호·관리 방안을 지속 추진하겠다”고 밝혔다. 

현재 시행 중인 외국인 유학생 입국단계별 관리방안에 더해 자국 내 원격수업을 유도하고, 입국 시기 관리를 통해 입국하는 외국인 유학생을 관리하겠다는 방침이다. 

학위과정 유학생이 원격수업 등으로 입국하지 않는 경우 1학기에 한시적으로 도입한 ‘미입국 신고 면제 특례’ 적용도 연장한다. 

다만 교육부는 대학 기숙사, 임시격리시설, 원룸 등 유학생의 자가 독립 생활이 가능한 장소가 확보된 경우 입국하도록 적극적으로 지도할 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중