Хилээр эргэн орж ирэх гадаад иргэдтэй холбоотой дүрэм журмыг чангатгана

Солонгосын засгийн газраас хилээр эргэн орж ирж буй гадаад иргэдийг оршин суух хаяган дээрээ бодитоор амьдардаг эсэх тухайн орчин нь өөрийгөө тусгаарлахад тохиромжтой орчин нөхцөл мөн эсэхэд хяналт тавихаар болжээ.

Долоодугаар сарын 31-ний өдөр Засгийн газраас халдварт өвчний хорио цээрийн хяналт шалгалт явуулах шаардлагатай улс орноос ирж буй гадаад иргэдийн өөрийгөө тусгаарлах байранд тавих хяналтыг чангатган өмнөхөөс илүү авах арга хэмжээ авахаар болсон тухай мэдэгджээ.

Өөрийгөө тусгаарлах байрны хяналтыг чангатгах бүлэгт ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн орчин нөхцөл сул байх магадлалтай оршин суух ангилалын гадаад иргэд багтаж байгаа юм байна.

Хилээр орж ирэхэд нь оршин суугаа байрны орчин нөхцлийг хянах бөгөөд нөгөө талаар тус байрны эзэнтэй холбогдон бодитоор оршин суудаг эсэхийг тогтоох, тухайн орчин нь өөрийгөө тусгаарлахад тохирохгүй гэж үзвэл улсаас бэлдсэн тусгаарлах байранд байршуулах зэрэг арга хэмжээ авах юм байна.

Хилээр тусгай нөхцлөөр орж ирж буй гадаад иргэдийн хувьд мэдүүлгийн хуудсанд өөрийгөө тусгаарлах хаяг, утсаа бичихдээ тухайн орон сууцны эзэмшигчийн болон хариуцсан хүний утсыг заавал бичдэг болж байна.   

<재입국 외국인 관리 강화>

한국 정부가 재입국하는 외국인이 입국심사할 때 제출한 거주지 주소가 실제 거주하려는 곳이 맞는지, 자가격리에 적합한 장소인지 등을 확인하기로 했다.

7월 31일, 정부는 검역 관리가 필요한 국가에서 한국으로 입국하는 외국인을 대상으로 자가격리 장소 확인 절차를 기존보다 엄격하게 운영한다고 밝혔다.

자가격리 장소 확인을 거쳐야 하는 외국인은 방역관리가 취약한 유형의 체류 자격으로 입국하는 이들이 대상이다. 

방역당국은 입국심사 단계에서 거주 형태를 살피는 한편 건물주와의 통화를 통해 실제 거주 여부 등을 파악하고, 해당 주소지가 자가격리에 부적합한 것으로 확인되면 시설격리로 전환한다.

특별입국절차를 밟는 입국자는 신고서에 자가격리 주소와 연락처를 적을 때 해당 거주지의 소유주 또는 관리인의 연락처를 의무적으로 기재해야 한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중