រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់គូប៉ុងចំនួន៨ ចាប់ពីផ្នែកកសិកម្មនិងនេសាទនៅចុងខែកក្កដា

888

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប័ណ្ណគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃក្នុងវិស័យចំនួន៨ ចាប់ពីចុងខែនេះ ដើម្បីស្ដាឡើងវិញនូវការរាំងស្ទះត្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩។

ប័ណ្ណគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃសំរាប់វិស័យទាំង៨ គឺអាចប្រើបានសម្រាប់វិស័យដូចជា ផលិតផលកសិកម្មនិងនេសាទទេសចរណ៍ កន្លែងស្នាក់នៅ និងការសម្តែងៗទាំងនៅតាមអនឡាញ និងនៅកន្លែងផ្ទាល់។

ជាដំបូងរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ប័ណ្ណគូប៉ុងនេះសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម និងនេសាទ ដែលក្នុងករណីនេះ ប្រជាជនចំនួន ៦ លាននាក់ អាចទិញផលិតផលកសិកម្ម និងនេសាទ ២០% នៃតម្លៃរបស់ផលិតផល ហើយអាចទិញបានក្នុងតម្លៃថោករហូតដល់ ១០,០០០ វ៉ុន។

한국 정부가 코로나19로 침체된 내수를 살리기 위해 이달 말부터 8대 분야 할인 소비쿠폰을 지급한다고 밝혔다. 

8대 분야 할인쿠폰은 농수산물과 관광, 숙박, 공연 등의 분야에서 사용할 수 있는 소비쿠폰으로 온·오프라인 상품·서비스 구매자에게 선착순으로 지급될 예정이다. 

정부는 우선 농수산물 쿠폰부터 지급할 예정으로, 이 경우 600만명이 상품 가격의 20%, 최대 1만원 더 싸게 농수산물을 살 수 있게 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중