ប្រទេសចិន វៀតណាម កម្ពុជាលើកលែងការធ្វើចក្កឡីសក្កសម្រាប់ទស្សនកិច្ចការងារ២សប្ដាហ៍

3coun

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចលើកលែងកាតព្វកិច្ចធ្វើចក្កឡីសក្កសម្រាប់សហគ្រិនក្នុងប្រទេសដែលធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារនៅប្រទេស៣ ប្រទេសចិន វៀតណាម និង កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល១៤ ថ្ងៃ។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរៀបចំវិធានការសុវត្ថិភាពគ្រោះមហន្តរាយបានប្រកាសអំពីគោលនយោបាយនេះ ដោយយោងទៅលើប្រទេសទាំង៣ នេះថាជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យទាបនៃមេរោគកូរ៉ូណា១៩ នៅក្នុងការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ប្រចាំមួយ។

នាពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងការធ្វើចក្កឡីសក្កសម្រាប់តែអ្នកការទូត មន្រ្ដី និងអ្នកកាន់ទិដ្ឋការយោគយល់ និងអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់គោលបំណង ជាអាជីវកម្ម ឬចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិតាមរយៈស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសមុនចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែប៉ុណ្ណោះ។

한국 정부가 중국·베트남·캄보디아 3개국에 14일 이내로 출장을 다녀오는 국내 기업인에게는 자가격리 의무를 면제하기로 결정했다.

7월 29일, 중앙재난안전대책본부는 정례브리핑에서 이들 3개국을 코로나19 저위험국가로 언급하면서 이 같은 방침을 밝혔다.

정부는 그간 외교·공무·협정 비자 소유자, 입국 전 재외공관을 통해 사업상 목적이나 국제대회 참석을 확인받은 입국자 등에 대해서만 예외적으로 자가격리를 면제해왔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중