កំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី១៧ខែសីហា

0817

នៅថ្ងៃទី១៧ខែសីហាត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបណ្ដោះអាសន្នជាផ្លូវការ។

ដោយសារនៅថ្ងៃទី ១៥ ដល់១៧ ខែសីហាជាថ្ងៃឯករាជ្យហើយត្រូវនិងថ្ងៃសៅរ៍នោះ ដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមានរយៈពេល៣ថ្ងៃជាប់គ្នា។

នៅថ្ងៃទី២១ខែកក្កដា លោកប្រធានាធិបតី មូនជេអីន បានមានប្រសាសន៏នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ថានឹងកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបណ្តោះអាសន្នមួយក្នុងបំណង”ផ្តល់ការសម្រាករយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែមានតម្លៃដល់ប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមការលំបាកនៃការអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនៃមេរោគកូរ៉ូណា” ។

8월 17일이 임시공휴일로 확정됐다. 

광복절이자 토요일인 8월 15일부터 17일까지 사흘간 휴일이 이어지게 된다.

7월 21일 문재인 대통령은 임시공휴일을 확정짓는 국무회의에서 “코로나 장기화로 지친 국민들께 짧지만 귀중한 휴식시간을 드리고자 한다”고 밝혔다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중