កន្លែងសាធារណៈដូចជា សារមន្ទីឭរ សាលសិល្បៈ និងបណ្ណាល័យនៅតាមទីប្រជុំជន បើកដំណើរការឡើងវិញ

222

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា កន្លែងសាធារណៈដូចជា សារមន្ទីរ សាលសិល្បៈ និងបណ្ណាល័យ នៅតំបន់ទីប្រជុំជនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញ ដោយកំណត់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនា។

នៅពេលការរីករាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ នៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយវិធានការណ៍មួយចំនួននៃវិធានការពង្រឹកការត្រួតពិនិត្យ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួនអ្នកចូលទស្សនាត្រូវបានកំណត់ ហើយត្រូវតែដាក់កម្មវិធីចុះបញ្ជីឈ្មោះអេឡិចត្រូនិចហើយភ្ញៀវចូលទស្សនាត្រូវតែគោរពតាមវិធានការពារដូចជាពាក់ម៉ាសជាចំបាច់។

វិធីប្រើប្រាស់ និងការដាក់កម្រិតអាចខុសគ្នានៅតាមស្ថាប័ន ឬកន្លែងនីមួយៗ ដូច្នេះ គួរតែពិនិត្យមើលវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកក់ និងការរឹតត្បិតជាមុន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់កន្លែងដែលមានបំណងទៅទស្សនា។

20일부터 수도권의 박물관·미술관·도서관 등 공공시설이 입장 인원을 제한하면서 다시 문을 열 수 있게 됐다. 

수도권의 코로나19 확산세가 다소 진정되면서 정부가 ‘강화된 방역조치’를 일부 완화하기로 한 데 따른 조치다. 

다만 입장 인원을 제한하고 전자출입명부를 도입해야 하며 입장객은 마스크를 착용하는 등의 방역수칙을 준수해야 한다. 

기관이나 시설마다 이용 방법과 제한사항이 다를 수 있으니 사전에 방문하려는 곳의 홈페이지 등을 통해 이용 방법과 예약제도, 제한사항을 미리 확인해야 한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중