លោក លីជេម៉្យុងននឹងនៅកាន់តំណែងអភិបាលអភិបាលខេត្តក្យ៉ុងគី… តុលាការកំពូលសម្រេចគ្មានទោស និងបញ្ជូនបណ្ដឹងត្រឡប់ទៅវិញ

565

លោកអភិបាលខេត្ត លី ជេម៉្យុង ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពានច្បាប់បោះឆ្នោតជាសាធារណៈនោះ នឹងនៅរក្សាបន្តតំណែង។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា សម្ព័ន្ធភាពរបស់តុលាការកំពូលបានបំបាត់ការកាត់ក្ដីបង់ជាប្រាក់ពិន័យ ៣លានវ៉ុន ទាក់ទងរឿងក្ដីរបស់លោក លី ដែលបានចេញដោយបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ហើយបញ្ជូនរឿងក្ដីនេះទៅ តុលាការកំពូលខេត្ដស៊ូវ៉ុនវិញ។

តុលាការបានវិនិច្ឆ័យថាសាលក្រមនៃការលើកឡើងរបស់លោក លី ជាសេចក្តីថ្លែងមិនពិត វាគឺជាការបំភាន់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុកកាលពីឆ្នាំ២០១៨ លោកអភិបាល លី ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំការពិតដោយលាក់បាំងការពិតមួយចំនួន និងមិនឆ្លើយសំណួរជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថា“បទសង្ស័យបង្ខំបងប្រុសបង្កើតអោយចូលពេទ្យ” នៅក្នុងការពិភាក្សាមតិក្នុងប៉ុស្ដិ៍ទូរទស្សន៍មួយ។

កាលពីមុនតុលាការដំបូងបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទាំងអស់សុទ្ធតែគ្មានទោស ប៉ុន្តែតុលាការនៃរឿងក្ដីទី២ បានផ្តន្ទាទោដោយពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣លានវ៉ុន ទាក់ទងនិងពិរុទ្ធពីបទចោទប្រកាន់មិនពិតទៅនឹងកាបង្ខំបងប្រុសបង្កើតទៅមន្ទីរពេទ្យ។

공직선거법 위반 혐의로 기소된 이재명 경기도지사가 지사직을 유지하게 됐다.

7월 16일, 대법원 전원합의체는 이 지사에 대한 상고심에서 당선 무효형에 해당하는 벌금 300만원을 선고한 원심을 파기하고 사건을 다시 수원고등법원으로 돌려보냈다.

재판부는 이 지사의 발언을 허위사실 공표로 본 원심 판단은 법리를 오인한 것이라고 판시했다.

이 지사는 지난 2018년 지방선거 당시 방송사 토론회에서 ‘친형 강제 입원 의혹’과 관련한 질문에 대해 일부 사실을 숨기고 구체적으로 답변하지 않아 허위사실공표 등 혐의로 기소됐다.

앞서 1심 법원은 모든 혐의를 무죄로 봤으나 2심 재판부는 ‘친형 강제 입원’과 관련된 허위사실 공표 혐의에 대해서는 죄가 있다고 보고 벌금 300만원을 선고했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중