ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅ២០២១គឺ ៨,៧២០ វ៉ុន… អត្រាទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាន

sharon-mccutcheon--8a5eJ1-mmQ-unsplash

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានកំណត់ថានឹងបាន៨,៧២០វ៉ុន ពោលគឺកើនឡើង ១,៥ ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំនេះ។

ចំនួននេះគឺបានកើនឡើងចំនួន ១៣០វ៉ុនពីឆ្នាំ ២០២០ ហើយជាអត្រាទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាន ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានអនុវត្ត។

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករ(KCTU)បានបដិសេដ្ឋទៅនឹងផែនការកាត់បន្ថយរបស់ភាគីថៅកែ ដោយមិនបានចូលរួមក្នុងប្រជុំឡើយ ហើយ សហព័ន្ធសហជីពកម្មករ(KCTU)មិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ ដោយនិយាយថានេះជាការប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារត្រូវប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយត្រឹមថ្ងៃទី៥ សីហា ហើយប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលត្រូវប្រកាសនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១។

내년도 최저임금이 올해보다 1.5% 오른 8,720원으로 결정됐다. 

금액으로는 2020년보다 130원 인상됐으며, 최저임금제도 시행 이후 역대 가장 낮은 인상률이다. 

민주노총 측은 경영계의 ‘삭감안’에 반대해 회의장에 들어가지 않았고, 한국노총 측은 ‘최저임금의 사망선고를 내린 것’이라며 표결에 참여하지 않았다. 

노동부 장관은 8월 5일까지 내년도 최저임금을 고시해야 하고, 고시된 최저임금은 2021년 1월 1일부터 효력이 발생한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중