នៅឆមាសទី១ ចំនួនអ្នកបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនថយចុះ១៤មឺននាក់

9999

នៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួនអ្នកបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានថយចុះដល់១៤មឺននាក់។

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិ កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដាបា នបង្ហាញថា ចំនួនអ្នកអ្នកបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅឆមាសទី១ មានចំនួន ៥,៤៧៣,០០០នាក់ បានធ្លាក់ចុះចំនួន ១៣៨,០០០នាក់ កាលពីឆមាសទី២ឆ្នាំមុន។

នេះគឺជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល ១១ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ២០០៩។កត្ដានេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាឥទ្ធិពលនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច ដែលបណ្តាលមកពីមេរោគកូរ៉ូណា១៩ និងការកើនឡើងនៃថ្លៃជួលជាដើម។

2020년 상반기 자영업자가 14만명 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

7월 16일 통계청이 발표한 자료에 따르면 상반기 자영업자는 547만3,000명으로 지난해 하반기보다 13만8,000명 줄었다.

이는 2009년 금융위기 이후 11년 만에 가장 크게 줄어든 것으로, 코로나19로 인한 경기침체와 임대료 인상 등이 작용한 영향으로 볼 수 있다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중