ឆមាសទីមួយ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានថយចុះ ២២%

markus-spiske-5gGcn2PRrtc-unsplash

ដោយសារឥទ្ធិពលមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅបរទេសបានថយចុះជាង ២០% នៅឆមាសទទី១ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ថាមពល បានលើកឡើងថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងឆមាសទី១ មានចំនួន ៧៦.៦ពាន់លានដុល្លារ ពោលគឺថយចុះ ២២.៤% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ហើយថយចុះ ២៣.៩% លើមូលដ្ឋានមកដល់ដល់ ៤៧ ពាន់លានដុល្លារ។

ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានពន្យល់ថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមានការថយចុះនៅឆមាសទី១ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះមានចំនួនតិចតួច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសធំៗ ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានថយចុះ៤៣.៥% ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានថយចុះ ៥១.២%។

코로나19 여파로 2020년 상반기 외국인의 국내 직접투자가 20%이상 줄어들었다. 

산업통상자원부는 상반기 외국인 직접투자가 신고 기준으로 2019년 상반기보다 22.4% 감소한 76.6억달러, 도착 기준으로는 23.9% 줄어든 47억 달러를 기록했다고 밝혔다.

산업부는 상반기 외국인 직접투자가 감소했지만 감소폭은 신고 기준으로 43.5% 감소한 미국이나 51.2% 감소한 유럽연합 등 주요국에 비하면 작은 편이라고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중