ពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះដែលនៅម្នាក់ឯងមានចំនួន៣៨.៥%នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងអស់

city-1868530_1280

យោងតាមការចុះឈ្មោះស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េបានរកឃើញថាចំនួនគ្រួសារដែលមានតែមួយនាក់‘គ្រួសារមានមួននាក់’មានចំនួន ៨.៧៧លាននាក់ស្មើនឹងប្រមាណ ៣៩% នៃគ្រួសារទាំងអស់។

នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ក្រសួងរដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ បានប្រកាសថា គិតត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ចំនួនប្រជាជនចុះបញ្ជីស្នាក់នៅមានចំនួន ៥១លាន៨សែន៣មឺន៩៤០៨នាក់ ហើយចំនួនគ្រួសារចុះបញ្ជីទីលំនៅមានចំនួន ២២លាន៧សែន៩មឺន១៥៣១គ្រួសារ។

ប្រសិនបើគណនាលើចំនួនទាំងអស់ ចំនួនប្រជាជនបានធ្លាក់ចុះចំនួន១មឺន៤៥៣នាក់ពីចុងឆ្នាំមុន ហើយចំនួនគ្រួសារបានកើនឡើង ៣១មឺន ៦៥គ្រួសារ។

ចំនួនប្រជាជនជាមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារមានចំនួន ២.២៧នាក់ ដែលជាគ្រួសារដែលរស់នៅមួយនាក់មានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានចំនួន ៨៧៦មឺន៨,៤១៤គ្រួសារ បន្ទាប់មកគ្រួសាររស់នៅពីរនាក់មានចំនួន ៥២៦មឺន៨,២១១ គ្រួសារ។

ដោយបញ្ចូលចំនួនគ្រួសារដែលមានមនុស្សតែមួយនាក និងគ្រួសារពីរនាក់មានចំនួនសរុបទាំងអស់ ៦១.៦% ។

한국 주민등록상 가구원이 1명인 ‘1인 가구’가 877만명으로 전체 주민등록 가구의 약 39%를 차지하는 것으로 나타났다.

7월 8일, 행정안전부는 올해 6월 말 기준 주민등록 인구는 5,183만9,408명, 주민등록 가구는 2,279만1,531가구로 각각 집계됐다고 밝혔다.

전체적으로 보면 인구는 지난해 말보다 1만453명 감소했고, 가구 수는 31만65가구 증가했다.

가구당 평균 인구는 2.27명으로, 1인 가구가 876만8,414가구로 가장 많았고, 2인 가구가 526만8,211가구로 그 뒤를 이었다.

전체에서 1인 가구와 2인 가구를 합한 비중은 61.6%에 달한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중