នៅសង្កាត់គឹមឆុន សង្កាត់ស្វ័យយ័ត្នរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានអនុម័តផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានសិស្សបរទេស

toy-5378103_1280

ច្បាប់ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានរបស់សង្កាត់គឹមឆុនត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញ ដើម្បីឱ្យសិស្សបរទេសអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានដោយគ្មានការរើសអើង។

យោងតាមផ្សាយរបស់កាសែត ​​OhmyNews បានអោយដឹងថាជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតកិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធអប់រំទាំង៤នៅក្នុងសង្កាត់ដោយបានបង្កើត‘សមាគមន៍ពលរដ្ឋទាមទារការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានសាលាដោយគ្មានការរើសអើង’និងបានទទួលហត្ថលេខា ត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយការធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៃច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាននៅឯកិច្ចប្រជុំទូពេញអង្គរបស់សង្កាត់ គីមឆុន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនាកន្លងទៅ។

ជាលទ្ធផលសិស្សបរទេសក៏ត្រូវទទយលប្រាក់ ៣០០,០០០វ៉ុន ក្នុងថ្លៃទិញឯកសណ្ឋានសាលាសម្រាប់សិស្សថ្មីនៅអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យនៅសង្កាត់គឺមឆុន។

금천구 교복지원 조례가 개정돼 외국인 학생도 차별 없이 교복지원을 받을 수 있게 됐다. 

오마이뉴스에 따르면 금천구 내 4개 교육시민단체가 ‘차별없는 교복지원을 요구하는 시민모임’을 결성하고 서명운동을 벌인 결과 지난 6월 29일 금천구의회 본회의에서 교복지원조례 일부 개정 조례안이 만장일치로 가결됐다. 

이에 따라 금천구 내 중고등학교 신입생에게 지원하는 교복구입비 30만 원을 외국인 학생도 지원받게 됐다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중