ចាប់ពីថ្ងៃទី១២មិនមានការកំណត់ចំនួនទិញម៉ាសប្រើសម្រាប់សុខភាពទេ

coronavirus-4914026_1280

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ប្រព័ន្ធ“ម៉ាសសាធារណៈ” ត្រូវបានលុបចោល ហើយគ្រប់គ្នាអាចទិញរម៉ាសប្រើសម្រាប់សុខភាពដោយមិនមានកំណត់ចំនួន។

ក្រសួងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងឱសថសុវត្ថិភាពបានប្រកាសថា ដោយបរិមាណផលិតម៉ាសកើនឡើង ហើយការផ្គត់ផ្គង់ និង តំរូវការមានស្ថេរភាព ការអនុវត្ដការកែសំរួលបន្ទាន់ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីបំបាត់ការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាសសាធារណៈប្រើសម្រាប់សុខភាព។

ប្រព័ន្ធ ‘ម៉ាសសាធារណៈ’ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងនៅចុងខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមេរោគ កូរ៉ូណា១៩ ត្រូវបានរាតត្បាតបន្ទាលអោយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រើប្រាស់ម៉ាសត្រូវបានកើតឡើង។

7월 12일부터 ‘공적 마스크’ 제도가 폐지되고 누구나 보건용 마스크를 수량 제한 없이 구매할 수 있다. 

식품의약품안전처는 마스크 생산량이 증가해 수급이 안정됨에 따라 보건용 마스크의 공적 공급을 없애는 긴급수정조치를 시행한다고 밝혔다.

‘공적 마스크’ 제도는 코로나19 사태 초기인 지난 2월 말 마스크 대란이 벌어지면서 처음 도입됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중