រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្ដរាយដល់ជនអន្ដោប្រវេសន៍

Print

ទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចចិត្តចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីបញ្ហាមេរោគ កូរ៉ូណា ១៩ ហើយបានពង្រីកចំនួនថវិកាពាក់ព័ន្ធ។

រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាបានដាក់បញ្ចូលនូវ“ ថ្លៃចំណាយលើគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនបរទេស” នៅក្នុងថវិកាបន្ថែមលើកទី ៣ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលបានឆ្លងផុតពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា។

ទីក្រុងសេអ៊ូលសន្និដ្ឋានថាជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងទីក្រុងមានចំនួន៣០០.០០០នាក់ហើយបើគិតជាចំនួនគ្រួសារវិញមានប្រហែលជា ១០០,០០០គ្រួសារហើយនិងត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំគឺជាអ្នកដែលជាជនបរទេស ហើយជាអ្នកធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសកូរ៉េ។

យោងតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េ មន្ត្រីប្រចាំសាលាក្រុងបានលើកឡើងថា“ យើងនឹងឧបត្ថម្ភដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារដូចជនជាតិកូរ៉េដែរ” ។

បញ្ហានេះគឺជាលទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទទួលយកពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់កូរ៉េដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យកែលម្អគោលនយោបាយដោយនិយាយថា “វាគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាក្នុងការដកជនបរទេសចេញពីគោលការណ៍ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់” ។

서울시가 이주민에게 코로나19 사태에 따른 재난지원금을 지급하기로 하고 관련 예산을 확보했다.

서울시는 6월 30일 시의회를 통과한 2020년도 제3회 추가경정예산안에 ‘외국인을 위한 재난긴급생활비’ 항목을 포함했다고 밝혔다.

서울시는 시내 등록 이주민이 30만명 선이고, 가구당 평균 인원을 고려하면 약 10만 가구가 지원대상이 될 것으로 추정하고 있다. 

지원 대상 이주민은 ‘외국인 등록’을 하고 한국 내에서 소득 활동을 하는 사람이다.

한국 언론에 따르면 시 관계자가 “내국인과 같은 기준을 적용해 지원할 것”이라고 밝혔다.

이번 사안은 국가인권위원회가 “지방자치단체 재난지원금 정책에서 외국인을 배제하는 것은 평등권 침해”라며 정책 개선을 권고한 것을 서울시가 받아들인 결과다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중