ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកក្កដាមានលក់ម៉ាសនៅតាមម៉ាតធំៗនិងម៉ាតធម្មតា

virus-4898571_1280

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកក្កដានៅតាមម៉ាតធំៗនិងម៉ាតធម្មតានឹងចាប់លក់ម៉ាសការពារ។

សម្រាប់នៅឡុតេដេម៉ាតអាចទិញបានតែម៉ាសដែលមាន៥បន្ទះក្នុងកញ្ចប់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ប៉ុន្ដែមិនមានការកំណត់សម្រាប់ការទិញម៉ាសនៅតាមម៉ាតធម្មតាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នោះទេ។

តម្លៃម៉ាសនិមួយៗអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតមួយបន្ទះចាប់ពី៥០០វ៉ុនទៅ៩៧៥វ៉ុន។

형마트와 편의점이 7월 1일부터 침방울 차단용 마스크 판매를 개시했다. 

롯데마트에서는 1인당 마스크 5개가 들어간 1상자만 구입할 수 있으나, 편의점에서는 1인당 구매제한이 없다. 

마스크 가격은 제조사에 따라 장당 500원~975원이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중