ការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនៃការចេញទិដ្ឋាការនៅប្រទេសកូរ៉េ

KakaoTalk_20200630_163134323

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ក្រដាសបញ្ជាក់នៃការចេញទិដ្ឋាការនឹងត្រូវបានចេញជំនួសឱ្យក្រដាសបិទទិដ្ឋាការកូរ៉េដែលបិទលើលិខិតឆ្លងដែនជនបរទេសដែលចង់ចូលប្រទេសកូរ៉េ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភះ ការបញ្ឍប់ការបិទក្រដាសទិដ្ឋាកានៅស្ថានទូតកូរ៉េ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន២៤ ដូចជា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន និងអឺរ៉ុប ត្រូវបានពង្រីកទៅដល់រាល់ស្ថានទូតនៅបរទេស។

ជនបរទេសអាចព្រីនក្រដាសបញ្ជាក់ដោយចូលទៅ’វេបសាយទិដ្ឋាការកូរ៉េ’ ។

មិនថាក្រដាសបញ្ជាក់ត្រូវបានក្លែងបន្លំ ឬកែនោះទេ គឺអាចត្រួតពិនិត្យបានភ្លាមៗដោយបញ្ចូលលេខលិខិតឆ្លងដែន ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ‘នៅលើតារាបញ្ជីកម្មវិធី’ ស្វែងរកការប្រតិបត្ដិ និងព្រីន ‘នៅលើគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធ។

7월 1일부터 한국에 들어오려는 외국인들에게 여권에 붙이는 대한민국 비자 스티커를 대신 ‘비자발급 확인서’를 발급한다. 

앞서 지난 2월 24일부터 미국, 일본 및 유럽 24개국 주재 대한민국 공관에서 비자 스티커 부착을 중단한 것을 모든 재외공관으로 확대하는 것이다.

외국인은 ‘대한민국 비자포털’에 접속해 확인서를 출력할 수 있다. 

확인서의 위조 또는 변조 여부는 해당 홈페이지의 ‘진행현황 조회 및 출력’ 메뉴에서 ‘여권번호·성명·생년월일’을 입력하면 즉시 확인 가능하다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중