សូមចុះឈ្មោះតាមអនឡាញសម្រាប់ការសុំការអនុញ្ញាតិវិលត្រឡប់មកវិញ

hikorea

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបង្កើត និងដំណើរការប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសុំអនុញ្ញាតិចូលមកវិញតាមប្រព័ន្ធអីនធឺណេត។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនាមានតែការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍វនិង កិច្ចការបរទេស និង អាកាសយានដ្ឋានប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតចូលមកវិញដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេសវិញនៅលើគេហទំព័រHikoreaបាន។ នៅលើគេហទំពរគឺអាច ការដាក់ឯកសារសុំចុះឈ្មោះ ការបង់ថ្លៃ និង ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសុំចូលមកវិញបាន។

ប្រសិនបើអ្នកមានលិខិតអនុញ្ញាតចូលមកវិញដែលត្រូវបានចេញតាមអីនធឺណេត អ្នកអាចចូលមកវិញដោយមិនចាំបាច់មានការបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតអីនធឺណេត ហើយថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យសុំធូរថ្លៃជាង២០%ផងដែរ។

한국 정부가 온라인 재입국허가신청 시스템을 구축하고 운영을 시작했다. 

6월 22일부터 전국 출입국·외국인청과 공항만 출입국 민원센터를 방문할 필요 없이 재입국 허가를 신청할 수 있게 됐다. 

모든 등록 이주민은 ‘하이코리아’ 홈페이지에서 재입국허가를 신청할 수 있다. 신청서류 제출, 수수료 결제, 재입국허가서 발급도 가능하다. 

온라인 발급 재입국 허가서를 소지한 경우 별도의 재입국허가 인증을 받지 않아도 출국 후 재입국이 가능하며, 신청 수수료 또한 20% 저렴하다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중