ចេញទិដ្ឋាការរស់នៅរយៈពេលយូរដល់ធនធានឆ្នើមមកពីប្រទេសបានជួយក្នុងសង្រ្គាម និងអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ទាហានដែលបានជួយក្នុងសង្រ្គាម សម្រាប់ខួប៧០ឆ្នាំនៃសង្រ្គាម២៥ មិថុនា

korean-veterans-memorial-232823_1280

នៅក្នុងខួបលើកទី៧០ នៃសង្គ្រាមកូរ៉េ២៥មិថុនា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានផ្តល់សិទ្ធិទិដ្ឋាការរស់នៅរយៈពេលយូរ ដល់ពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយនៃអតីតយុទ្ធជនទានហាន និង បណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមធ្វើសង្រ្គាមចំនួន៦៨នាក់ ដើម្បីសម្រួលវិសាលភាពក្នុងការធ្វើការ និងការសិក្សា។

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសថាបានរៀបចំគោលការណ៍ផ្ដល់ជាពិសេសសម្រាប់និសិ្សតអាហាររូបករណ៍ដែលជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃអតីតយុទ្ធជនទាហានដែលបានចូលរួមធ្វើសង្រ្គាម និង និស្សិតអាហាររូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាដែលមកពីប្រទេសដែលបានចូលរូមធ្វើសង្រ្គាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានចេញទិដ្ឋាការរស់នៅរយៈពេលយូរ(F-2)ដល់ពួកគេចំនួន៦៨នាក់។

ប្រទេសរបស់ពួកគេនិមួយៗមានដូចជា ឥណ្ឌា ១៤នាក់ អាមេរិក ៨នាក់ ទួគី៨នាក់ ថៃ៨នាក់ អេត្យូពី៨នាក់ ភីលីពីន៦នាក់ និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត១០នាក់។

한국 정부가 6.25 전쟁 70주년을 맞이해 참전용사 후손 등 참전국 국민 68명에게 취업과 학업이 자유로운 ‘준 영주자격’을 부여했다. 

6월 25일, 법무부는 국제연합(UN) 참전용사 후손 장학생 및 정부초정장학생 프로그램을 수료한 참전국 국민에 대한 우대 제도를 마련해 68명에게 거주(F-2) 비자를 부여했다고 밝혔다. 

국적별로는 인도 14명, 미국 8명, 터키 8명, 태국 8명, 에티오피아 8명, 필리핀 6명, 기타 국가 10명 등이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중