ក្រុមហ៊ុនទូរសព័្ទចល័ត៣អាចប្រើកម្មវិធី ‘PASS’សម្រាប់កន្លែងមានហនិភ័យខ្ពស់នៃមេរោគកូរ៉ណា១៩

WFIK9MC3SP6JPFTFZ59I

នៅពេលចូលទៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃ មេរោគកូរ៉ូណា១៩ ដូចជាខារ៉ាអូខេ និង ក្លឹបជាដើមអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ទូរស័ព្ទចល័តទាំង៣នេះបាន។

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តចំនួន ៣ ដូចជា SK Telecom, KT, និង LG U + បានប្រកាសថាពួកបានបញ្ចូលកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិចដែលមានមូលដ្ឋានលើ QR នៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ ‘Pass’ ។

កម្មវិធី pass’កាត QRចេញចូល’  អាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសន្សំប្រាក់ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទចល័តទាំង៣ ចាប់ពីអាយុ១៤ឆ្នាំឡើងទៅ។

노래방, 클럽 등 코로나19 전파 우려가 높은 고위험 시설에 출입할 때 이동통신 3사의 본인인증 앱을 이용할 수 있다. 

6월 24일, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사는 본인인증 앱 ‘패스’에 QR 기반의 전자출입명부를 도입했다고 밝혔다. 

패스 ‘QR 출입증’은 만 14세 이상이라면 이통3사 가입자와 알뜰폰 가입자 모두 이용할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중