Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc bắt tay vào cải thiện vấn nạn đối xử với thuyền viên nước ngoài

Photo by Sayan Chakraborty on Unsplash
Photo by Sayan Chakraborty on Unsplash 

Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc tuyên bố sẽ tổ chức lại hệ thống quản lý thuyền viên nước ngoài nhằm bảo vệ nhân quyền cũng như cải thiện môi trường làm việc của các thuyền viên người nước ngoài.

Trong ‘Phương án cải thiện vấn đề nhân quyền và hệ thống quản lý thuyền viên người nước ngoài’ do Bộ Hải dương và Ngư nghiệp công bố vào ngày 9 tháng 6 vừa qua bao gồm nhiều phương án như Củng cố tính cộng đồng của hệ thống áp dụng quản lý thuyền viên nước ngoài thông qua sự tăng cường hợp tác với các quốc gia gửi lao động xuất khẩu chủ yếu và quản lý tổng hợp đối với Hội Liên hiệp hợp tác xã thủy sản Bảo vệ nhân quyền thông qua công tác khảo sát thực tế chung về thuyền viên người nước ngoài của chính phủ và các tổ chức dân sự  Cải thiện môi trường làm việc thông qua việc cung cấp chỗ ở, nước uống và tiêu chuẩn bữa ăn cho thuyền viên nước ngoài Cải thiện chế độ quản lý nhằm quản lý thuyền viên nước ngoài một cách hệ thống Tổ chức lại hệ thống giáo dục, như giáo dục tiếng Hàn và giải quyết vấn đề lao động v.v..

Bộ Hải dương và Ngư nghiệp cho biết, “Dựa trên nội dung đã công bố, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thỏa thuận thống nhất với các bên liên quan như các tổ chức công đoàn lao động và đoàn thể chủ tàu để các thuyền viên trong và ngoài nước có thể làm việc một cách hòa hợp.”

<해양수산부, 외국인 어선원 처우 개선에 나선다>

해양수산부가 외국인 어선원의 인권을 보호하고, 근로환경 개선 등을 위해 외국인 선원 관리체계를 개편해 나가겠다고 밝혔다. 

6월 9일 해수부가 발표한 ‘외국인 어선원 인권문제 및 관리체계 개선방안’에 따르면 ▲ 주요 송출국과의 협력 강화 및 수협의 통합관리 등을 통해 외국인선원 도입체계의 공공성 강화 ▲ 외국인 어선원에 대한 민-관 공동 실태조사 등을 통한 인권보호 ▲ 외국인 선원의 숙소·식수·급식기준 등 마련을 통한 근로환경 개선 ▲ 외국인 선원의 체계적 관리를 위한 제도 개선 ▲ 한국어, 근로고충 교육 등 교육체계 개편 등이 담겨 있다. 

해수부는 “발표한 내용을 토대로 노조, 선주단체 등 이해관계자들과 충분한 협의를 거쳐 내·외국인 선원들이 조화롭게 근무할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중