ការដកជនបរទេសពីគោលការណ៍ជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស្វ័យយ័ត្នជាការរំលោភភាពស្មើសិទ្ធិ

국가인권위원회

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិប្រទេសកូរ៉េបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាវាជាការរើសអើងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូល និងក្យ៉ុងគីដូមិនរាប់បញ្ចូលជនបរទេសទៅក្នុងគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយមេរោគកូរូណា ១៩។

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានណែនាំឱ្យលោកអភិបាលក្រុងសេអ៊ូល ប៉ាកវ៉ុនស៊ុន និងអភិបាលខេត្តក្យ៉ុងគីដូ លីជេម្យ៉ុង កែលម្អគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីកុំអោយមានជនបរទេសត្រូវបានរដកចេញពីគោលនយោបាយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ។

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិប្រទេសកូរ៉េបានថ្លែងថា “ដោយសារមូលហេតុជនបរទេសក៏ត្រូវបានសង្កេតមើលការទទួលខុសត្រូវផ្នែកស៊ីវិល និងព្រហ្មទណ្ឌ និងវិធានការណ៍ដូចជាការដាក់អោយនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែក និងកំណត់ចម្ងាយសង្គមព្រោះពួកគេរស់នៅលើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ហើយវាមិនមានហេតុផលសមរម្យទាល់តែសោះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអោយខុសគ្នានោះ ផ្ទុយទៅវិញ(ការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ)វាអាចធ្វើអោយមានភាពងាយរងគ្រោះដល់ជនបរទេសហើយជាលទ្ធិផលវាអាចធ្វើអោយមានភាពប៉ះពាល់់ដល់ប្រសិទ្ធិភាពស្ដារការខូចខាតនៅក្នុងសង្គមផងដែរ។

서울시와 경기도가 코로나19 재난 긴급지원금 지원 대상에서 외국인 주민을 배제한 것은 차별이라고 국가인권위원회가 판단했다.

6월 11일 인권위는 박원순 서울시장과 이재명 경기도지사에게 외국인 주민이 재난 긴급지원금 정책에서 배제되지 않도록 관련 정책을 개선하라고 권고했다.

인권위는 “외국인 주민도 대한민국 영토에 있다는 이유로 자가격리나 사회적 거리두기 등 민·형사상 책임과 대응조치를 준수하는데, 지원 대책에서 다르게 대우할 합리적인 이유가 없다”며 “(지원배제는) 오히려 외국인 주민의 취약성을 악화시키고 결과적으로 지역사회 내 피해 복구 효과를 떨어뜨릴 수 있다”고 판단했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중