Далайн аж ахуйн яамнаас загас агнуурын салбарт ажиллаж буй гадаад ажилчдын хүний эрх, амьдрах нөхцлийг сайжруулахад анхаарлаа хандуулна

Photo by Sayan Chakraborty on Unsplash
Photo by Sayan Chakraborty on Unsplash

Далайн аж ахуйн яамнаас загас агнуурын салбарт ажиллаж буй гадаадын ажилчдын хүний эрхийг хамгаалж, ажиллах нөхцлийг сайжруулахын тулд холбогдох тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэхээр болж байгаа талаар танилцууллаа.

Зургаадугаар сарын 9-ны өдөр тус яамнаас мэдээлснээр далайн аж ахуйн салбарт ажиллаж буй гадаадын ажилчны хүний эрхийн асуудал тэднийг хариуцах тогтолцоонд ажиллах хүч илгээдэг гол улс орнуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хамтын хариуцлагын хүрээнд гадаадын ажилчин илгээх тогтолцоог сайжруулах, гадаад ажилчны талаарх бодит байдлын судалгаагаар дамжуулан хүний эрхийг хамгаалах, тэдний амьдрах байр, хоол ундны стандартыг тодорхой болгосноор амьдрах нөхцлийг сайжруулах, тогтолцоог сайжруулах, солонгос хэл болон хөдөлмөрийн хуулийн талаарх зөвлөгөө, сургалт зэрэг сургалтын тогтолцоог өөрчлөх зэрэг агуулгууд орсон байна.

Тус яамнаас танилцуулсан агуулгын дагуу үйлдвэрчний эвлэл, далайчдын нэгдэл холбоо зэрэг салбарын хамаарал бүхий хүмүүстэй хангалттай тохиролцсоны үндсэн дээр гадаад дотоодын далайн аж ахуйд ажилладаг ажилчид зохицон ажиллах таатай хөдөлмөрийн орчин нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд үргэлжлүүлэн хүч тавин ажиллах болно гэдгээ илэрхийлжээ.

<해양수산부, 외국인 어선원 처우 개선에 나선다>

해양수산부가 외국인 어선원의 인권을 보호하고, 근로환경 개선 등을 위해 외국인 선원 관리체계를 개편해 나가겠다고 밝혔다. 

6월 9일 해수부가 발표한 ‘외국인 어선원 인권문제 및 관리체계 개선방안’에 따르면 ▲ 주요 송출국과의 협력 강화 및 수협의 통합관리 등을 통해 외국인선원 도입체계의 공공성 강화 ▲ 외국인 어선원에 대한 민-관 공동 실태조사 등을 통한 인권보호 ▲ 외국인 선원의 숙소·식수·급식기준 등 마련을 통한 근로환경 개선 ▲ 외국인 선원의 체계적 관리를 위한 제도 개선 ▲ 한국어, 근로고충 교육 등 교육체계 개편 등이 담겨 있다. 

해수부는 “발표한 내용을 토대로 노조, 선주단체 등 이해관계자들과 충분한 협의를 거쳐 내·외국인 선원들이 조화롭게 근무할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중