អាចផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេស ដកប្រាក់ពីបរទេសនៅម៉ាស៊ីនATM

atm-1524868_640

អាចដករូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលបានដូររួច និងផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ហើយក៏អាចទទួលប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលបានដូររួចតាមរយៈអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រៃសនីយន៍ ឬដោយទៅយកនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផងដែរ។

កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ក្រសួងផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសពី“ ផែនការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មច្នៃប្រឌិតថ្មី” ដែលមានខ្លឹមសារទាំងនេះនៅក្នុងសន្និសិទស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រកំណើននៃការច្នៃប្រឌិតដែលប្រារព្ធឡើងដោយវត្ដមានលោកហុងណាំគី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រសួងផែនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថា “យើងរំពឹងថានឹងជំរុញការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេស និងកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយសេវាកម្ម”ហើយនឹងជំរុញកែប្រច្បាប់ស្ដីពីការដំណើរការដែលទាក់ទងត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។

현금 입출금기를 통해서도 환전한 외화를 인출하거나 해외로 송금할 수 있게 되고, 환전한 외화를 택배로 받거나 항공사 창구 등에서 찾을 수도 있게 된다. 

6월 4일, 기획재정부는 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 혁신성장전략회의에서 이런 내용을 담은 ‘외환 서비스 혁신 방안’을 발표했다.

기재부는 “외환 서비스 공급자 간 경쟁을 촉진하고 서비스 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대한다”며, 오는 9월까지 관련 시행령 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중