អនុញ្ញាតិទិដ្ឋាការប្ដីប្រពន្ធជនបរទេសស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

visa-3109800_640

ប្តីប្រពន្ធជនបរទេសដែលផុតកំណត់ទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីអាចផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិដ្ឋាការហើយអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានបន្តទៀត។

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនាក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាប្តីប្រពន្ធជនបរទេសដែលបានចូលប្រទេសកូរ៉េដោយប្រើទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរជាទិដ្ឋាការរៀបការអន្តោប្រវេន៍(F-6)

បានមួយរយៈ។

ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលការវិលត្រឡប់របស់ប្តីប្រពន្ធជាជនបរទេសមានការលំបាកដោយសារតែការពង្រឹងការចូលប្រទេសកូរ៉េម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីករណីលមេរោគកូរ៉ូណា ១៩ ។

មុនថ្ងៃទី១២ ខែមេសាអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីដូចជាអ្នកដែលបានចុះច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុង៩០ថ្ងៃក្រោយពេលចូលមកប្រទេសកូរ៉េ ឬអ្នករៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េមុនពេលចូលប្រទេសកូរ៉េដូចជាការលើកលែងទិដ្ឋាការ (B-1) ទិដ្ឋាការចូលមកទេសចរណ៍ (B-2) ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លី (C-3) ជាដើម។

단기비자 기간이 만료된 외국인 배우자는 체류 자격을 변경해 한국에 더 머무를 수 있게 됐다.

6월 1일, 법무부는 단기 비자를 받아 입국한 외국인 배우자가 결혼이민(F-6) 비자로 바꿀 수 있도록 한시적으로 허용한다고 밝혔다.

코로나19 사태에 따른 입국 강화 조치로 외국인 배우자의 재입국이 힘들어지면서 내린 결정이다.

대상은 4월 12일 이전에 사증면제(B-1)나 관광통과(B-2), 단기방문(C-3) 등 단기 체류 비자를 받아 입국해 국내에서 혼인신고 기간이 90일을 넘겼거나 입국 전 한국인과 결혼한 외국인이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중