លុបចោលនូវការទិញម៉ាសសាធារណៈមួយដុំមាន៥ម៉ាសមកជាការទិញដោយសេរី

medicine-5103043_640

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែមិថុនានៅពេលការទិញម៉ាសសាធារណៈមួយដុំមាន៥ម៉ាសត្រូវបានលុបចោល ការទិញម៉ាសសាធារណៈគឺអាចទិញបានដោយសេរីដោយមិនគិតពីថ្ងៃឬឆ្នាំកំណើតនោះទេ។

ប៉ុន្ដែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាការទិញម៉ាសសាធារណៈមួយដុំមាន៥ម៉ាស ត្រូវបានលុបចោលក៏ដោយ ក៏ការកំណត់នៃការទិញត្រូវបានរក្សាទុកអោយទិញបាន៣ម៉ាសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយការទិញផ្ទួនគ្នានៅតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដដែល។

អ្នកមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំអាចទិញបានរហូតដល់៥ម៉ាស។

6월 1일부터 공적 마스크 5부제가 폐지되면서 출생연도와 요일에 상관없이 공적 마스크를 살 수 있게 됐다. 

다만, 마스크 5부제가 폐지돼도 구매 한도는 일주일에 1인당 3장을 유지하고 중복 구매 여부도 신분증으로 계속 확인한다. 

18세 이하는 5장까지 살 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중