ជនបរទេសក៏អាចបើកលេខទូរសព្ទប្រើឈ្មោះអក្យរកូរ៉េបាន

blur-1853302_640

ចាប់ពីខែមិថុនាជនបរទេសអាចបើកលេខទូរស័ព្ទដៃជាភាសាកូរ៉េ ហើយបើកសៀវភៅធនាគារបាន។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភាក្រសួងយុត្តិធម៌ គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ និងឃោសនាការ និងក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ជនបរទេសដែលមានឈ្មោះអក្សរកូរ៉េលើកាតចុះឈ្មោះជនបរទេស អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះជាភាសាកូរ៉េក្នុងដើម្បីបើកលេខទូរស័ព្ទបាន។

កាលពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាពសរសេរឈ្មោះអក្សរកូរ៉េលើកាតចុះឈ្មោះជនបរទេសរួមទាំងបញ្ជីបរាយការណ៍ទីលំនៅ ក្នុង ស្រុក និងប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិបរទេស ក៏ប៉ុន្ដែសេវាកម្មបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតាមអ៊ិនធរណេតដូចជាការបើកលេខទូរស័ព្ទ រឺចេញលេខកូដ IPIN មិនមានជាភាសាកូរ៉េនោះទេ។

6월부터 이주민도 한글 이름으로 휴대전화를 개통하고 통장을 개설할 수 있게 됐다.

5월 29일, 법무부와 방송통신위원회·과학기술정보통신부는 6월 8일부터 외국인등록증에 한글 이름이 표기된 외국인이 휴대전화 개통 등을 위해 한글 이름으로도 실명확인 서비스를 받을 수 있다고 밝혔다.

법무부는 2019년 4월 외국 국적 동포 국내 거소 신고증과 영주증을 포함한 외국인등록증에 한글 이름을 함께 쓸 수 있도록 했으나 휴대전화 개통이나 아이핀 발급 등 온라인 본인확인 서비스는 한글 이름으로 이용할 수 없었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중