ការិយាល័យពន្ធដាជាតិ “ទៅទទួលប្រាក់ពន្ធចំនួន១៤០០មឺនលានវ៉ុន

kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash

ដោយពិចារណាលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ការិយាល័យពន្ធដាជាតិនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្វែងរកការសងប្រាក់វិញដល់អ្នកជាប់ពន្ធមិនបានទទួល មួយខែមុនលឿនជាងឆ្នាំមុន។

យោងតាមការិយាល័យពន្ធដាជាតិនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ ប្រាក់ពន្ធលំនៅដ្ឋាន ត្រូវបានទូទាត់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានទីលំនៅជាដើម ការសងប្រាក់មិនត្រូវបានទទួលទេ ហើយទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនទាន់បានទៅទទួលមានចំនួន ១៤៣,៤ មឺនលានវ៉ុន។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសងប្រាក់ដែលមិនបានទទួលនឹងត្រូវផ្ញើទៅ Kakao Talk ឬសារជាអក្សរនៅដើមខែបន្ទាប់។

ការសងប្រាក់ក៏អាចឆែកមើលនៅលើគេហទំព័រពន្ធដា(Hometaxឬគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាល២៤។

국세청이 코로나19 경제 위기를 고려해 납세자가 받아 가지 않은 환급금 찾아주기 운동을 예년보다 한 달 앞당겨 실시합니다.

5월 25일 국세청에 따르면 근로장려금, 부가가치세 등에서 환급금이 나왔지만 주소 변동으로 통지서를 받지 못하는 등의 이유로 납세자가 찾아가지 않은 환급금이 1,434억원에 이른다. 

미수령 환급금 안내문은 다음 달 초 카카오톡 또는 문자메시지로 발송되며 발송이 안 될 경우 우편 또는 전화로 안내된다. 

환급금은 홈택스나 정부24 사이트 등에서도 조회가 가능하다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중