ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែឧសភា អ្នកណាក៏អាចទិញម៉ាសជំនួសគ្រួសារបានដែរ

adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែឧសភា អ្នកណាក៏អាចទិញម៉ាសជំនួសគ្រួសារបានដែរ។

សមាជិកគ្រួសារម្នាក់គ្រាន់តែយកអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារទៅ​ គឺអាចទិញម៉ាសជំនួសសមាជិកគ្រប់គ្នាបាន។

ប្រសិនបើជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយសូមយកលិខិបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះពលរដ្ឋដែលអាចបញ្ជាក់អំពីការរស់នៅជាមួយគ្នា។

5월 18일부터 가족 누구나 마스크 대리 구매를 할 수 있다. 

가족 한 명이 신분증과 가족관계증명서를 가지고 가면 모든 가족의 마스크를 대리 구매할 수 있다. 

동거인이면 동거 확인이 가능한 주민등록등본을 가지고 가면 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중