Học sinh Hàn Quốc đi học lại theo thứ tự từ ngày 13 tháng 5 bắt đầu từ năm 3 bậc Phổ thông trung học

95766950_2988711557857483_9036289772611436544_o

  Từ ngày 13 tháng 5, học sinh Hàn Quốc sẽ lần lượt đi học lại với giãn cách thời gian một tuần bắt đầu từ học sinh năm 3 bậc Phổ thông trung học. 

▲ Ngày 13 tháng 5: năm 3 Phổ thông trung học

▲ Ngày 20 tháng 5 : năm 2 Phổ thông trung học, năm 3 Trung học cơ sở, năm 1,2 tiểu học, mẫu giáo

▲ Ngày 27 tháng 5: năm 1 Phổ thông trung học, năm 2 Trung học cơ sở, năm 3,4 tiểu học

▲ Ngày 1 tháng 6: năm 1 Trung học cơ sở, năm 5,6 tiểu học

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng xem xét đến thực tế là mỗi trường học có các điều kiện khác nhau như diễn biến lây lan dịch bệnh và mật độ của từng trường học, từ đó cho phép Sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành và các trường học tự quyết định phương pháp vận hành học kì cụ thể khi giảng dạy tiết học.

Nhiều lựa chọn đa dạng có thể được đưa ra cho mỗi trường, chẳng hạn như giờ bắt đầu vào học giãn cách theo khung giờ khác nhau giữa các năm học và bậc học, vận hành song song lớp học từ xa và lớp học trực tiếp,  chia ra lớp buổi sáng và buổi chiều hoặc điều chỉnh linh hoạt thời gian tiết học.

1,463 trường tiểu học và trung học cơ sở quy mô nhỏ dưới 60 học sinh ở các khu vực khác ngoài các thành phố trực thuộc trung ương được phép cho học sinh đi học lại từ ngày 13.

<5월 13일 고3부터 순차적으로 등교>

5월 13일 고등학교 3학년부터 1주일의 간격을 두고 순차적으로 등교를 시작한다. 

▲ 5월 13일 : 고3

▲ 5월 20일 : 고2, 중3, 초1·2, 유치원

▲ 5월 27일 : 고1, 중2, 초3·4

▲ 6월 1일 : 중1, 초5·6

교육부는 지역별로 감염증 추이나 학교별 밀집도 등 학교마다 여건이 다양하다는 점을 고려해 등교수업 때 구체적인 학사 운영 방법은 각 시도교육청과 학교가 자율적으로 결정하도록 했다. 

학년과 학급별로 시간 차이를 두고 등교하게 하거나, 원격수업과 등교수업을 병행해서 운영하거나, 학급 단위로 오전반과 오후반을 나눠서 운영하거나, 수업시간 자체를 탄력적으로 운영하는 등 학교별로 다양한 선택이 가능할 수 있다.

특별·광역시를 제외한 지역에 있는 재학생 60명 이하의 소규모 초등학교·중학교 1463곳은 예외적으로 13일부터 등교수업이 가능하도록 했다

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중