Тавдугаар сарын 13-ны өдөр ахлах сургуулийн 3-р ангиас эхлэн шат дарааллаар хичээл орно

Тавдугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн ахлах сургуулийн 3-р ангиас эхлэн нэг долоо хоногийн хугацаатай шат дараалан хичээлдээ орохнээ.

▲ 5-р сарын 13-ны өдөр :  3-р анги/ахлах/

▲ 5-р сарын 20-ны өдөр : 2-р анги/ахлах/, 3-р анги/дунд/, 1-2анги/бага/, цэцэрлэг

▲ 5-р сарын 27-ны өдөр : 1-р анги/ахлах/, 2-р анги/дунд/, 3·4/бага/

▲ 6-р сарын 1-ний өдөр : 1-р анги/дунд/, 5·6-р анги/бага/

Боловсролын яамнаас халдварын хувирал болон сургууль бүрийн нягтаршил зэрэг нөхцөл байдал өөр өөр байгаа байдлыг харгалзан үзэж танхимын хичээлийн үеэр хичээл явуулах тодорхой арга зүй зэргийг харьяа аймаг хотын боловсролын газар болон сургууль бүр өөрсдөө шийдвэрлэх захирамж гаргажээ.

Анги бүрээр цагийн зөрүүтэй танхимийн сургалт явуулах юмуу алсын зайн сургалт болон танхимын сургалтыг хавсарган явуулах, анги түвшин бүрээр үдээс өмнө болон хойно сургалт явуулах, хичээлийн цагийг чөлөөтэй явуулах зэрэг сургууль бүр өөрийн онцлогт тохируулахуйц сонгож болохнээ.

Нийслэл хот болон онцгой бүс нутагаас бусад орон нутагт байгаа 60-аас доош сурагчтай жижиг хэмжээний 1463 бага, дунд сургууль байгаа бөгөөд тэднийг 13-ний өдрөөс эхлэн танхимын сургалт явуулахыг зөвшөөрчээ.

<5월 13일 고3부터 순차적으로 등교>

5월 13일 고등학교 3학년부터 1주일의 간격을 두고 순차적으로 등교를 시작한다. 

▲ 5월 13일 : 고3

▲ 5월 20일 : 고2, 중3, 초1·2, 유치원

▲ 5월 27일 : 고1, 중2, 초3·4

▲ 6월 1일 : 중1, 초5·6

교육부는 지역별로 감염증 추이나 학교별 밀집도 등 학교마다 여건이 다양하다는 점을 고려해 등교수업 때 구체적인 학사 운영 방법은 각 시도교육청과 학교가 자율적으로 결정하도록 했다. 

학년과 학급별로 시간 차이를 두고 등교하게 하거나, 원격수업과 등교수업을 병행해서 운영하거나, 학급 단위로 오전반과 오후반을 나눠서 운영하거나, 수업시간 자체를 탄력적으로 운영하는 등 학교별로 다양한 선택이 가능할 수 있다.

특별·광역시를 제외한 지역에 있는 재학생 60명 이하의 소규모 초등학교·중학교 1463곳은 예외적으로 13일부터 등교수업이 가능하도록 했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중