ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ខែឧសភានឹងប្ដូរជា ‘គម្លាតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ’

_upload_mwEditor_202005_1588755909100_20200506180509

ការដាក់ ‘គម្លាតសង្គម’នឹងប្ដូរទៅជា ‘គម្លាតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ’វិញចាប់ពីថ្ងៃទី៦ខែឧសភា។

មូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េប្តូរពី ‘គម្លាតសង្គម’ ទៅជា ‘គម្លាតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ’ គឺដោយសារតែចំនួនអ្នកជំងឺចំនួន ក្រុមជួបជុំ និង ផ្លូវចន្លោះពេលដែលបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ចុងក្រោយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរមក។

ការរក្សាគម្លាតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជាប្រព័ន្ធការពារយូរអង្វែងនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃថ្មីយូរអង្វែង ដែលបន្តការពារការឆ្លងមេរោគខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

កន្លែងសាធារណៈដែលត្រូវបានផ្អាកដោយសារការផ្លាស់ប្តូរនឹងបន្តប្រតិបត្តិការជាជំហានៗ លើមូលដ្ឋាននៃការផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងការពិចារណាលើហានិភ័យនៃកន្លែងនីមួយៗ។

ទីស្នាក់ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយកណ្តាលបានបញ្ចប់ និងបានប្រកាសកំណែចុងក្រោយនៃគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ចម្ងាយដែលបានស្នើឱ្យមានសកម្មភាពអនុវត្តគម្លាតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

វិធានការ ៥យ៉ាងនៃការបង្ការផ្ទាល់ខ្លួនគឺនៅផ្ទះរយៈពេល៣ ទៅ ៤ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកឈឺ ដោយរក្សាចម្ងាយសុខភាពចម្ងាយពីរដៃ ការលាងដៃ និងពេលក្អកដៃអាវខ្ទប់ ធ្វើអោយមានខ្យល់ចេញចូលក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង និងលាងសំអាតអោយបានទៀងទាត់ដោយអោយមានចិត្តនៅជិតទោះបីជាខ្លួននៅឆ្ងាយក៏ដោយ។ ។

តាមគោលការណ៍ដាច់ដោយឡែកទាំង៤ មានដូចជា ការពាក់ម៉ាស់ ការសំអាតបរិស្ថាន ការរក្សាវិធានការការរស់នៅរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អត្រូវបានណែនាំ។

‘사회적 거리 두기’가 5월 6일부터 ‘생활 속 거리 두기’로 전환됐다. 

한국 정부가 ‘사회적 거리 두기’에서 ‘생활 속 거리 두기’로 전환한 이유는 사회적 거리 두기를 연장한 지난 4월 19일 이후 약 2주 동안 신규 확진환자 수, 집단발생 건수, 감염경로 불명 비율 등이 안정화 됐기 때문이다.

생활 속 거리 두기란 일상생활과 경제·사회활동을 영위하면서도 감염 예방 활동을 철저히 지속해나가는 새로운 일상의 장기적, 지속적 방역체계다.  

전환에 따라 운영을 중단했던 공공시설은 시설별 위험도를 고려해 방역지침 마련을 전제로 단계적으로 운영을 재개한다.

중앙재난안전대책본부는 생활 속 거리 두기를 실천하기 위한 행동요령을 제시한 ‘생활 속 거리 두기 지침’ 최종본을 4일 확정·발표했다. 

개인방역 5대 기본수칙은 아프면 3~4일 집에 머물기, 두 팔 간격 건강 거리 두기, 손 씻기·기침은 옷소매, 매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, 거리는 멀어져도 마음은 가까이로 구성되어 있다.

개인방역 4대 보조수칙으로는 마스크 착용, 환경 소독, 65세 이상 어르신 및 고위험군 생활수칙, 건강한 생활 습관을 제시했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중