អាចទិញម៉ាសសាធារណៈបានដោយគ្រាន់តែបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជនអន្ដោប្រវេសន៍

Photo by Ani Kolleshi on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េ អាចទិញម៉ាសសាធារណៈបានដោយគ្រាន់តែបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណដូចជា អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេស វិក័យប័ត្រ លិខិតរាយបញ្ជាក់ទីលំនៅ។

ទោះបីជាមិនមានលិខិតធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏ដោយ មានតែអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណគឺអាចទិញបាន។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសាគឺអាចទិញម៉ាសសាធារណៈជំនួសគ្រួសារបានតាមរយៈលិខិតបញ្ជាក់ដែលបានបង្ហាញ ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញ ‘លិខិតបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះជនបរទេស’នៅតាមឪសថស្ថាននានា។

ចំពោះអ្នកដែលគ្មានអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬជាអ្នករស់នៅខុសច្បាប់មិនអាចទិញបានឡើយ ហើយនឹងត្រូវទទួលទោសព្រហ្មទណ្ទក្នុងករណីប្រើឈ្មោះអ្នកផ្សេងទិញម៉ាសដោយខុសច្បាប់។

4월 20일부터 한국 내 등록 이주민은 외국인등록증, 영주증, 거소신고증 등 신분증만 제시하면 공적마스크를 구매할 수 있게 됐다. 

건강보험증이 없어도 신분증만 제시하면 구매가 가능하다. 

4월 27일부터는 ‘외국인등록사실증명’을 약국 등에 제시하면 해당 증명서에 기재된 가족을 위해서 공적 마스크를 대리구매할 수 있다. 

신분증이 없거나 불법체류 중인 경우에는 구매가 불가능하며, 타인 명의로 마스크를 무단 구매하는 경우 형사처벌을 받을 수 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중