ដំណើរការប្រព័ន្ធពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅតាមអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

hikorea

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដំណើរការការអនុញ្ញាតពន្យារយៈពេលស្នាក់នៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ជនបរទេសស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសារតែមេរោគកូរូណា១៩ដែលនាំអោយមានការផ្អាកជើងហោះហើរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ក្រសួងយិត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំការអនុញ្ញាតិពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីអោយស្របនិងវិធានការរក្សាចម្ងាយសង្គមផងដែរ។

អ្នកដែលអាចចុះឈ្មោះបានគឺអ្នកដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញបានដោយសារតែមិនមានជើងហោះហើរ ហើយចង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានកាន់វិសារស្របច្បាប់ B-1, B-2, C-1, C-3, C-4 ។

ចំពោះជនបរទេសជាជនរួមសញ្ជាតិកូរ៉េមានវិសាC-3-8 និង ជនបរទេសដែលកាន់ពហុវិសាក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរ។

សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះលើកលែងថ្ងៃសៅ និង ថ្ងៃអាទិត្យគឺអាចចូលទៅចុះតាមរយៈវេបសាយ ហាយកូរ៉េ (https://www.hikorea.go.kr/) មុនថ្ងៃផុតកំណត់ស្នាក់នៅ២ថ្ងៃ។

한국 정부가 코로나19로 항공편이 끊겨 출국하지 못하는 단기 체류 외국인에 대한 체류기간 연장허가를 전자민원으로 시행한다. 

법무부는 4월 29일부터 ‘사회적 거리두기’ 일환으로 단기 체류자의 체류기간 연장허가를 전자민원으로 받는다. 

신청대상은 항공편이 없는 등 즉시 출국이 불가능한 사유로 일시 체류하고자 하는 B-1, B-2, C-1, C-3, C-4 비자 소지 합법 단기 체류자다. 

C-3-8 동포비자를 소지한 외국인과 복수비자 소지 외국인 등도 신청할 수 있다. 

대상자들은 토요일과 일요일을 제외한 체류기간 만료 2일 전까지 ‘하이코리아'(https://www.hikorea.go.kr/) 전자민원을 통해 신청하면 된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중