ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូរូណា១៩ ផ្ដល់សេវាពិនិត្យឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់

engin-akyurt-fboaVuIdgzU-unsplash

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ សម្រេចកាន់បន្ថយការរឹតបណ្ដឹងការចុះចាប់អ្នកខុសច្បាប់មួយរយៈ និងផ្ដល់សេវាពិនិត្យមេរោគកូរូណា១ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលមេរោគកូរូណា១៩។

នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរៀបចំវិធានការសុវត្ថិភាពគ្រោះមហត្ថរាយបានបញ្ជាក់ថាជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនចាំបាច់ភ័យចំពោះការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកូរ៉េឡើយ ដោយទីស្នាក់ការបានរៀបចំអោយមានការផ្ដល់សេវាពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមកន្លែងពិនិត្យសុខភាពដែលនៅជិតប្រសិនបើមានអាការក្អក ឬក្ដៅខ្លួននោះ។

ហើយក្រសួងយុត្ដិធម៌ក៏នឹងមានគម្រោងកាត់បន្ថយការរឹតបណ្ដឹងការចុះចាប់អ្នកខុសច្បាប់មួយរយៈដើម្បីអោយពួកគេអាចមកពិនិត្យ។

한국 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 미등록 이주민에게도 무료로 코로나19 확진검사를 해주고, 한시적으로 단속도 유예하기로 했다.

5월 1일, 중앙재난안전대책본부는 미등록 이주민이 발열이나 기침 등 증상이 있는 경우 강제 출국에 대한 걱정 없이 인근 보건소에서 검사를 받을 수 있도록 할 방침이라며 이같이 밝혔다.

법무부는 일정 기간 단속을 유예해 미등록 외주민들의 검사를 유도할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중