ចំនួនប្រជាជនកូរ៉េថយចុះជាលំដាប់រយៈពេល៤ខែ

south-32234_1280

ទន្ទឹមនិងចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើង រីឯចំនួនអ្នកកើតថយចុះ ចំនួនប្រជាជនកូរ៉េបន្ដធ្លាក់ចុះជាលំដាប់៤ខែជាប់គ្នាដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ដ។

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ការិយាល័យស្ថិតិស្ដីអំពី ‘និន្នាការប្រជាជនប្រចាំខែកុម្ភះ’កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ចំនួនទារកបានកើតក្នុងខែកុម្ភះមានចំនួន២២,៨៥៤នាក់ ធ្លាក់ចុះតិចជាងមួយឆ្នាំមុន ២,៩១៩នាក់ ដែលជាចំនួនតិចបំផុតក្នុងខែកុម្ភះ។

ចំពោះចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន២៥,៤១៩នាក់ កើនឡើងច្រើនជាងមួយឆ្នាំមុន២,៤៩២នាក់ ត្រូវបានជាប់កំណត់ត្រាមានកំនើនខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងបណ្ដាខែកុម្ភះដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងចំនួនទារកកើនរហូតដល់២,៥៦៥នាក់។

ស្ថានភាពកំណើនប្រជាជនបែបធម្មជាតិគឺមានការធ្លាក់ចុះ៤ខែជាប់ៗគ្នាបន្ទាប់ពីខែវិច្ឆការឆ្នាំមុន។

사망자는 늘고 출생아는 줄면서 대한민국 인구가 사상 처음 4개월 연속 자연 감소했다.

4월 28일 통계청이 발표한 ‘2월 인구동향’에 따르면 2월 출생아 수는 2만 2,854명으로, 1년 전보다 2,919명 줄어 역대 2월 중 최소치였다.

사망자 수는 2만 5,419명으로 1년 전보다 2,492명 증가해 역대 2월 중 최대치를 기록하며 출생아 수보다 2,565명 많았다.

인구 자연증가분은 지난해 11월 이후 넉 달 연속 감소 중이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중