ការប៉ាន់ស្មានថាប្រាក់ឈ្នួលគោលនឹង ‘ធ្លាក់ទាបខ្លាំង’ដោយសារកូរូណា

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

ដោយសារតែការរីករាយដាលនៃមេរោគកូរូណា១៩បន្ដអូសបន្លាយយូរធ្វើអោយមានការគូសបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលគោលនឹងធ្លាក់ចុះ។

យោងតាមកាសែតរបស់កូរ៉េ ការប្រកាសរបស់ធនាគារកូរ៉េគិតត្រឹមប្រាក់ឈ្នួលក្នុងខែមេសា ចក្ខុវិស័យចំនួននៃនិន្នាការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះ៨ពិន្ទុទាបជាងមួយខែមុនដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបទី១០១ជាស្ថិតិសរុបដូចនិងឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅ។

កម្រិតនេះជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការវាយតំលៃកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានន័យថាប្រសិនបើកម្រិតកំណត់ការប្រើប្រាស់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ ចំនួនអ្នកប៉ាន់ស្មានថាប្រាក់ឈ្នួលនឹងធ្លាក់ចុះមានច្រើន។

코로나19 사태가 장기화하면서 임금이 줄어들 것이라는 전망이 확산하고 있다.

한국 언론에 따르면, 한국은행이 발표한 4월 임금수준 전망 소비자동향지수가 2013년 통계 집계 시작 이래 가장 낮은 수치인 101로 한 달 전보다 8포인트 떨어졌다.

이 지수는 임금 수준에 대한 소비자들의 판단을 보여주는 것으로, 수치가 떨어지면 임금이 줄어들 것이라고 보는 사람이 늘었다는 의미다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중