អ្នកបំពានការដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះត្រូវតែពាក់ខ្សែសុវត្ថិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី២៧

_upload_mwEditor_202004_1586760886810_20200413155446

អ្នកបំពានការដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះកូរ៉ូណា១៩ គួរតែពាក់ខ្សែសុវត្ថិភាពដែលចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា។

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមានផែនការចាត់អោយមន្រ្តីសាធារណៈ និងប៉ូលីសចុះទៅពិនិត្យមើលការពិតនៅមានករណីរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះ ហើយនឹងអោយពាក់ខ្សែសុវត្ថិភាពក្នុងកំឡុងពេលដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះដែលនៅសល់។
អ្នកបំពានដែលបដិសេធមិនពាក់ខ្សែសុវត្ថិភាព នឹងមានវិធានការណ៍ដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែកនៅកន្លែងដែលរៀបចំជំនួសនៅផ្ទះរបស់ខ្លួន ហើយសម្រាប់ថ្លៃចំណាយសាមីខ្លួនជាអ្នកចំណាយ។

រដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតកម្មវិធីដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះដើម្បីកំណត់ម៉ោងធ្វើចលនានៅលើទូរស័ព្ទក្នុងរយៈ វានឹងលោតប្រសិនបើមិនមានចលនា ក្នុងករណីអ្នកដែលដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះមមិនបានពិនិត្យវាដោយខ្លួនឯង នឹងចាត់អោយមានការពិនិត្យតាមរយៈមន្រ្ដីទទួលបន្ទុក។

ទន្ទឹមនឹងនេះនិស្សិតបរទេស និងពលករចំណាកស្រុកចំនួនប្រាំបីនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញពីបទរំលោភបំពានលើវិធានការណ៍ដាក់អោយនៅដោយឡែកនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៨ ខែមេសា នៅពេលការបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ជនបរទេសដែលបានចូលមកប្រទេសកូរ៉ែ។

ជនបរទេសចំនួន៤នាក់បានបដិសេធមិនចូលក្នុងមណ្ឌលដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែក ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញ ហើយជនបរទេស២៩ នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំអោយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសារពួកគេមិនយល់ព្រមនឹងការដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែក។

코로나19 자가격리 위반자는 4월 27일부터 안심밴드를 착용해야 한다. 

4월 24일, 한국 정부는 자가격리 지침 위반 시 공무원과 경찰이 출동해 위반 사실을 확인하고, 남은 격리 기간 안심밴드를 착용토록 해 관리할 방침이라고 밝혔다.

안심밴드 착용을 거부하는 위반자는 자가격리에서 시설격리로 격리조치가 변경되고, 비용도 본인이 부담해야 한다. 

정부는 또 자가격리 앱을 개선해 일정 시간 휴대전화에 움직임이 없으면 알림창이 뜨게 하고, 격리자가 이를 확인하지 않으면 전담 공무원을 통해 확인하도록 했다.

한편, 모든 입국자에 대한 의무적 격리가 시행된 4월 1일부터 18일까지 자가격리 조치를 위반해 추방된 유학생과 이주노동자는 모두 8명이다. 

격리시설 입소를 거부했다가 추방 조치된 외국인은 4명, 격리에 동의하지 않아 강제 송환된 외국인도 29명에 달했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중