បង្ហាញការរៀបចំសេចក្តីណែនាំលម្អិតសម្រាប់រក្សាចម្ងាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

thanks_challenge_93877890_688425021959564_8882406801967396918_n

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ទីស្នាក់ការរៀបចំសុវត្ថិភាពគ្រោះមហន្តរាយកណ្តាលបានចេញសេចក្តីព្រាងស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំលម្អិតសម្រាប់ការការពារអាយុជីវិត។

ខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ណែនាំដែលបានផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបែងចែកជា៣ផ្នែក គឺការងារ ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងសកម្មភាពកម្សាន្ត ហើយត្រូវបានចាត់ថ្នាក់បន្ថែមទៀតទៅតាមគោលបំណង និងទីកន្លែង។

ច្បាប់អនាម័យដូចជាការរក្សាចម្ងាយ២ម៉ែត្រពីអ្នកដទៃ និងលាងដៃគឺជាវិធានទូទៅដែលគួរតែអនុវត្តតាម។

នៅពេលគោរពគ្នាគូរតែគោរពគ្នាដោយងោកក្បាល ប្រសើជាងការចាប់ដៃ ហើយនៅកន្លែងធ្វើការនិយោជកគួរតែតែងតាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យដើម្បីដាក់ឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល និងការសំអាតមេរោគ។

បុគ្គលិកគួរតែសម្រាកនៅផ្ទះជំនួសមកធ្វើការប្រសិនបើពួកគេមានគ្រុនក្តៅ ឬមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម។

នៅពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈគួរតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំការពារដូចជាពាក់ម៉ាស បើមិនដូច្នេះទេការប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានរឹតត្បិត។

នៅតាមភោជនីយដ្ឋានគួរប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់ឬការដឹកជញ្ជូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយប្រសិនបើមកដោយផ្ទាល់គួរកាត់បន្ថយការនៅជិតគ្នា។នៅផ្សារទំនើប និងម៉ាតខ្នាតធំគួរតែបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយកន្លែងភ្លក់អាហារដែលមានសំរាមមានជាប់ទឹកមាត់។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងបញ្ជាក់ និងអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំលម្អិតស្របតាមការកែតំរូវនៃកម្រិត ‘ចម្ងាយសង្គម’ បន្ទាប់ពីប្រមូលមតិសាធារណៈរួចរាល់។

4월 24일, 중앙재난안전대책본부가 생활방역 세부지침 초안을 공개했다. 

공개된 지침 내용은 크게 업무와 일상생활, 여가활동 등 3가지 분야로 나뉘고, 다시 목적과 장소에 따라 세부적으로 분류된다. 

다른 사람과의 2m 거리 유지하기, 손 씻기와 같은 위생수칙은 항상 지켜야 하는 공통 수칙이다. 

인사할 때는 악수보다는 목례가 권장되고, 직장에서는 사업주가 방역담당자를 지정해 사무실을 환기, 소독해야 한다. 

근로자는 발열이나 호흡기 증상이 나타날 경우 출근하지 말고 집에 머물러야 한다. 

대중교통을 탈 때는 마스크 착용 등 방역지침을 준수해야 하고, 그렇지 않을 경우 이용이 제한될 수 있다. 

음식점에서는 가급적이면 포장이나 배달 주문을 하고, 직접 방문 시에는 최대한 접촉을 줄여야 한다. 백화점이나 대형마트 등은 침 묻은 쓰레기가 나올 수 있는 시식 코너 운영을 중단하거나 최소화해야 한다. 

한국 정부는 국민 의견을 수렴한 뒤 ‘사회적 거리두기’ 수위 조절에 맞춰 세부지침을 확정해 시행할 계획이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중