ដ្ឋាភិបាលពន្យារការដាក់ចម្ងាយសង្គមរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា

93797128_3518484634846135_6074366491476623360_o

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថានឹងពន្យារយៈពេលនៃការដាក់ចម្ងាយសង្គមដោយសារកូរ៉ូណាថ្ងៃទី១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយពិចារណាលើការកើនឡើងនៃភាពនឿយហត់ក្នុងសង្គម និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការពន្យារការដាក់ចម្ងាយសង្គមត្រូវបានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយកម្រិតបើកដំណើរការកន្លែងសាសនា កន្លែងកម្សាន្ត កន្លែងកីឡា និងកន្លែងសិក្សាមួយចំនួនជំនួសឱ្យ “ការកអោយផ្អាកដំណើរការ” ។

លើសពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាកន្លែងសាធារណៈខាងក្រៅនិងខាងក្នុងដែលមានហានិភ័យតិចអាចដំណើរការបានតាមដែលរៀបចំរួចរាល់​ ហើយការលេងកីឡាខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាដែរអាចដំណើរបានប្រសិនបើកាត់បន្ថយហានិភ័យដូវ “ការប្រកួតគ្មានអ្នកទស្សនា”។

រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងកែសម្រួលកម្រិតនៃការដាក់ចម្ងាយសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ដោយវាយតំលៃហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាល និងការត្រៀមរៀបចំជាមួយអ្នកជំនាញផងដែរ។

4월 19일, 한국 정부는 코로나19에 따른 ‘사회적 거리 두기’ 기간을 5월 5일까지 연장한다고 발표했다.  

단, 사회적 거리 두기 연장에 따른 사회적 피로 누적과 경제활동이 위축을 감안해 종교시설과 유흥시설, 일부 생활체육시설, 학원 등에 대해선 ‘운영중단’ 대신 ‘운영자제’로 권고 수준을 낮추기로 했다. 

또 정부는 위험도가 낮은 실외 공공시설은 준비되는 대로 운영을 재가하며 야외 스포츠도 ‘무관중 경기’와 같이 위험도를 낮출 수 있다면 가능할 것이라고 밝혔다. 

정부는 감염 확산 위험도와 준비사항 등을 전문가들과 평가해 2주마다 사회적 거리두기 수위를 조절할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중