ខេត្តក្យ៉ុងគីដូ ផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជាមូលដ្ឋាននៃគ្រោះមហន្តរាយដល់ជនបរទេស

rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash

ខេត្តក្យ៉ុងគីដូ ក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសាផងដែរថា ខ្លួននឹងចំណាយប្រាក់ចំណូលជាមូលដ្ឋានគ្រោះមហន្តរាយដល់ជនបរទេសដូចជាអ្នករៀបការអន្តោប្រវេសន៍ និងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍។

គោលដៅនៃការផ្ដល់អោយនៅក្នុងខេត្តក្យ៉ុងគីដូ ស្ដ្រីរៀបអន្ដោប្រវេសន៍មានចំនួន៤៤,០០០នាក់ និង អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្រ្ដៃយ៍ចំនួន៦១,០០០នាក់ ដែលមានចំនួនសរុបទាំងអស់ ១០៩,០០០នាក់។

ខេត្តនេះមិនរាប់បញ្ចូលជនបរទេសក្នុងគោលដៅផ្ដល់ប្រាក់នៅពេលដែលខ្លួនបានប្រកាសអនុវត្តប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានគ្រោះមហន្តរាយក្នុងខេត្តក្យ៉ុងគីដូកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមីនានោះទេ ប៉ុន្តែក្រោយបានពិចារណាឡើងវិញក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ជនបរទេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពីសមាគមន៍ជនចំណាកស្រុក និងក្រសួងគ្រួសារស្ដ្រី។

ខេត្តគ្រោងនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដល់ជនបរទេសដូចគ្នានឹងជនជាតិកូរ៉ែចំនួន១០០,០០០វ៉ុន ក្នុងមនុស្សម្នាក់ ផ្ដល់ប្រាក់តាមរយៈកាតទូទាត់មុន ហើយការដាក់ពាក្យសុំ និងការផ្ដល់នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសុខុមាលភាព នៅភូមិ ឃុំ ស្រុក បន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលខែឧសភា។

경기도가 결혼이민자와 영주권자 등 외국인 주민에게도 재난기본소득을 지급한다고 4월 20일 밝혔다. 

지급대상은 경기도 내 결혼이민자 4만8,000여 명과 영주권자 6만1,000여 명 등 총 10만9,000여 명이다. 

도는 앞서 3월 24일 경기도재난기본소득 시행 발표 시 지급대상에서 외국인을 제외했지만 이주민단체와 여성가족부 등의 지원요청에 따라 외국인에 대한 지원 여부를 재검토했다. 

도는 내국인과 동일하게 1인당 10만 원을 선불카드로 지급할 방침이며 신청 및 지급은 5월 중순 이후 체류지 관할 읍면동 행정복지센터에서 실시할 계획이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중