ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ដគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យរួមទទួលជ័យជំនះ

1920px-South_Korea_National_Assembly_2020.svg

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ដរបស់រដ្ឋសភាប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសាគឺជាជ័យជំនះដ៏លើសលប់របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ(Democratic Party of Korea)។

ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា“ ការវាយតម្លៃបណ្តោះអាសន្ន” ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំទី៣ នៃរដ្ឋបាល ប្រធានាធិបតី​ មូនជេអ៊ីន ហើយវានឹងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់។

លើសពីនេះគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបាន១៦៣អាសនៈនិងកាន់កាប់ភាគច្រើនគ្រាន់តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុក។ ក្រៅពីគណបក្សតំណាងគណបក្សប្រជាជនរួបរួម(Platform Party)ឈ្នះបាន១៧អាសនៈ ហើយចំនួនអាសនៈសរុបសម្រាប់គណបក្សទាំងពីរគឺមានចំនួន១៨០ ដែលស្មើនឹង ៦០ ភាគរយនៃចំនួនសរុប។

គណបក្សអនាគតរួម(United Future Party)មានតែ៨៤ អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុក។ គណបក្សអនាគតកូរ៉េ(Future Korea Party)ដែលជាគណបក្សរណបបានឡើងដល់កំពូលនៃការបោះឆ្នោតនិងឈ្នះបាន១៩អាសនៈ ប៉ុន្តែចំនួនអាសនៈសរុបសម្រាប់គណបក្សទាំងពីរមានតែ ១០៣ ប៉ុណ្ណោះ។

គណបក្សវឌ្ឍនភាពដែលជាគណបក្សយុត្តិធម៌បានបាត់បង់ត្រឹមតែ៦ អាសនៈប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានជំរុញដោយគណបក្សនយោបាយធំ ៗ ទាំងពីរ។

지난 4월 15일에 실시한 대한민국 국회의원 총선거 결과는 더불어민주당(Democratic Party of Korea)의 압도적인 승리였다. 

이번 선거는 문재인 정부 집권 3년차에 진행된 ‘중간평가’인 동시에 남은 임기 동안의 국정 운영에 영향을 끼칠 선거로 평가받는다. 

더불어민주당은 지역구 선거에서만 163석을 거두어 과반을 가볍게 차지했다. 비례대표 정당인 더불어시민당(Platform Party)은 17석을 거둬, 두 정당의 종합 의석수는 전체의 60%인 180석이다. 

제1야당인 미래통합당(United Future Party)은 지역구 선거에서 84석밖에 거두지 못했다. 비례 위성정당인 미래한국당(Future Korea Party)은 비례대표 선거 득표율 1위에 오르며 19석을 얻었지만 두 정당의 종합 의석수는 103석에 그치게 됐다.

진보정당인 정의당(Justice Party)은 두 거대 정당의 위성정당 텃세에 밀려 6석을 거두는 데 그쳤다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중